Integration på bibelskole

En stor del af de nydanskere, som er på vej ind i det danske samfund i disse år, har en kristen baggrund og overbevisning. Flere af dem har derfor et dobbelt behov, hvor de både behøver hjælp til at komme ind i det danske samfund og hjælp til fordybelse og øget viden om deres kristne tro.
Derfor gennemførte Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød i efteråret 2004 et bibelskolekursus som særligt henvendte sig til flygtninge og indvandrere og andre af anden etnisk oprindelse på vej ind i det danske samfund.
Ifølgle højskolen var der tale om et vellykket eksperiment, som vil blive gentaget det kommende efterår.
Integrationslinjen kombinerer undervisning i dansk sprog samt kultur og samfundsforhold med almindelig bibelskoleundervisning sammen med danske højskoleelever. Eleverne på integrationslinjen har derudover ugentlige individuelle vejledningssamtaler.
Der er plads til i alt otte elever på integrationslinjen.