Stor opbakning til John

Underskriftsindsamlingen til fordel for den udvisnings-truede John har rundet de 9000 underskrifter. Men han står stadig til at blive sendt ud af landetDen 18-årige John står til at blive udvist til Syrien, men der kæmpes stadig for at få flygtningenævnet til at ændre holdning.

– I tilfældet med John, er det åbenlyst, at der bør gives beskyttelse, siger Roar Lavik, der her ses sammen med John.

– Der er kolossal opbakning til hele denne sag, siger Roar Lavik, der er sognepræst i Mårum og med i gruppen af initiativtagere til underskrifts-indsamlingen.
– Vi har passeret de 9000 og nærmer os nu de 10.000 underskrifter. – Der kommer underskrifter fra hele landet og fra alle mulige sammenhænge. Fra det kirkelige landskab – også politisk dækker det hele vejen rundt.
Roar Lavik glæder sig særlig over de mange, der har taget ikke blot sagen, men John til sig.
– Der kommer også mange breve, som er meget opmuntrende, som viser, folk har taget det til deres hjerte. Der er mange, der er villige til at gå ud og hjælpe åndeligt set, men også materielt.

Har åbnet folks øjne

– Jeg tror, at sagen, måske nok har været en øjenåbner for det, at der faktisk er kristne, der bliver forfulgt også i vores land. Og også, at det er nødvendigt, at vi får nuanceret vores flygtningepolitik, forklarer Roar Lavik, som mener, der tages for lidt hensyn til religiøs forfølgelse.
– I tilfældet med John er det åbenlyst, at der bør gives beskyttelse, siger Roar Lavik.

John på efterskole

John, der kommer fra en muslimsk familie, er konverteret fra islam til kristendom, mens han har været i Danmark.
Hans skæbne er fortsat uvis. Bliver han sendt tilbage til Syrien, vil han med meget stor sandsynlighed blive forfulgt af sin familie, som tilhører en fundamentalistisk retning af islam.
Lige nu går John fortsat på Nordsjællands Efterskole. Skolens bestyrelse er gået ind og har betalt hans ”forældrebetaling”. Den afholdes udelukkende af elevfonden.
– Uanset hvordan hans fremtid bliver, er det konstruktivt, at han kan arbejde målrettet, siger Roar Lavik. Han er meget ihærdig og møder en utrolig opbakning fra skolen og fra lærerne og eleverne.

Fortsætter kampen

Initiativgruppen har allerede afleveret 315 underskrifter fra præster, provster og biskopper til integrationsminister Rikke Hvilshøj.
– De resterende vil blive afleveret, når antallet har rundet de 10.000, siger Roar Lavik, der opfordrer til fortsat at kæmpe for John på så mange planer som muligt.
– Vi opfordrer til at bede for hans sag. Vi opfordrer folk til at skrive under og til at påvirke de politikere, de kender.
Hvilke yderligere initiativer, der vil blive taget, er endnu ikke afgjort.
– Vi vil afvente og se, om hans sag bliver genoptaget, før vi tager yderligere initiativer, slutter Roar Lavik.