Søndag med fokus på diakoni

Første søndag i februar er Diakoniens Dag over hele landet. Det er en årligt tilbagevendende anledning til at synliggøre diakonien i landets kirker.Flere steder i landet har man inddraget de kirkelige sociale organisationer i både gudstjenester og andre arrangementer med foredrag og mulighed for debat.
Tanken om en særlig dag for diakonien opstod i de Samvirkende Menighedsplejer for at gøre det diakonale arbejde mere synligt i sognene. I dag er det Dansk Diakoniråd, der står bag dagen, som støttes fra flere af landets stifter.
– ole