Helbredelsesprædikant fortsætter nu i Jylland

Australieren John Mellor er også inviteret til HobroPinsekirken i Hobro får nu også besøg af helbredelsesprædikanten John Mellor fra den 23. – 26. marts.John Mellor har de seneste uger prædiket og bedt for syge på Sjælland, som omtalt i Udfordringen i uge 10.
Her er åbenbart sket mange mirakler, og kraften ved Mellors møder sammenlignes med Charles Ndifons møder.

Hvem er han?

Som 20-årig besluttede John Mellor at blive en kristen, og i mange år arbejdede han som missionær blandt aborigini-erne i det nordlige Australien. Han prædikede om, at Gud er almægtig, og at Jesus er den samme nu som på Bibelens tid, men der var ingen synlige tegn på, at det var sandt. Især generede det ham, at aboriginerne fortsat gik til heksedoktoren, når de var syge, i stedet for at bede til Gud, som han fuldt og fast troede på var miraklernes Gud.
Det var årsagen til, at John Mellor brugte megen tid på at bede. Hans primære bøn var, at Gud ville vise sin kraft og gøre undere for øjnene af folk, så de kunne tro på ham. Herefter begyndte John Mellor at bede Gud om helbredelse, når nogle var syge. Der skete enkelte mirakler, og efterhånden som andre hørte om det, blev Mellor inviteret for at prædike og bede for syge.

Møder fortsatte i otte måneder!

På et tidspunkt gik turen til Skotland. Han skulle medvirke i en 3-dages konference, men da der – til stor overraskelse for både ham selv og andre – skete mange mirakuløse helbredelser, fortsatte han sin møderække i byen i 8 måneder.
Senere har Mellor rejst over det meste af verden, og han har bedt for både blinde, døve, kræftsyge og mange andre. Mange bliver helbredt, og mange begynder at tro på Gud, når John Mellor prædiker og beder for syge.
John Mellor taler i Pinsekirken på Onsildgade 1 i Hobro hver aften den 23., 24. og 25. marts samt søndag den 26. marts om formiddagen.
Alle er velkomne, og der er gratis entré. Der vil dog blive indsamlet en frivillig gave til finansiering af møderne.
Henri.