Venstre sidebanner eksempel

Temadage om bibelsyn og fortolkning på Dansk Bibel Institut

Dansk Bibel Institut (DBI) inviterer til to temadage ”Om bibelsyn, bibelbrug, sprog, hermeneutik og metode”. Det sker om dagen den 29. – 30. november.En bred vifte af emner, vil blive behandlet, når seks af DBI’s lærere holder foredrag om for eksempel: ”Bibelens syn på sig selv”, ”Det historisk-kritiske bibelsyn” , og ”Bibelbrug i ikke-europæiske kulturer” samt flere emner. Begge dage afsluttes med debat.
Schwartz