Temadage om bibelsyn og fortolkning på Dansk Bibel Institut

Dansk Bibel Institut (DBI) inviterer til to temadage ”Om bibelsyn, bibelbrug, sprog, hermeneutik og metode”. Det sker om dagen den 29. – 30. november.En bred vifte af emner, vil blive behandlet, når seks af DBI’s lærere holder foredrag om for eksempel: ”Bibelens syn på sig selv”, ”Det historisk-kritiske bibelsyn” , og ”Bibelbrug i ikke-europæiske kulturer” samt flere emner. Begge dage afsluttes med debat.
Schwartz