– Vær en kreativ minoritet

Aktive kristne vil altid være en minoritet. Men minoriteter skaber historier – hvis de er kreative, sagde dr. Martin Robinson ved Skandinavisk Menighedsplanterdag i København.- Europa står midt i en åndelig og moralsk krise. Samtidig affolkes kontinentet i et omfang, der er lige stå stort som under Den sorte død!

Dr. Martin Robinson

Dr. Martin Robinson lagde ikke fingrene imellem, da han beskrev kristendommens udfordringer i Europa på Skandinavisk Menighedsplanterdag på akademiet SALT i København. Som konsulent i kirkevækst for Det Britiske Bibelselskab og praktiker, hvad angår opstart af nye kirker, var han inviteret som inspirator for de ca. 70 fremmødte ”menighedsplantere” fra Danmark, Norge, Sverige, Letland, Tyskland, Schweiz og Holland.
Med den sorte død henviste han til pesten, som hærgede Europa i 1348 og dræbte mellem 25 og 30 millioner mennesker.
– Vi har ikke set en så enorm affolkning siden dengang, fastslog han.

Fundamentalisme fra
en uventet kant

Men den største udfordring kommer fra en helt anden kant:
– Der er en stigende sekulær fundamentalisme, en aggressiv og intolerant – ja næsten militant – afvisning af alt, hvad der har med religion at gøre. Således kører der en stor sag i England lige nu, hvor British Airways netop har fyret en medarbejder, fordi hun insisterede på at bære et lille sølvkors om halsen.
Hele sagen om kristendommens plads i EU-forfatningen er et slående eksempel, mener Martin Robinson:
– Her nægtede man i præamblen at anerkende den historiske realitet, at kristendommen har medvirket til at forme det Europa, vi har i dag. Det indikerer den næsten paniske tilstand, som præger europæiske politikere og peger på institutionens moralske fallit. Heldigvis blev forfatningen ikke vedtaget…

Skjult buddhisme

Den sekulære fundamentalisme står i skærende kontrast til den åndelige interesse, som præger mange europæere.
– Det mest iøjnefaldende er islams tilstedeværelse. Her har vi en religion, som nægter at bøje sig for vestlig sekularisme, og som demonstrerer sin religion offentligt.
Buddhismen har meget større indflydelse end islam, mener Robinson:
– For det første er islams indflydelse overdrevet. Når europæere konverterer, er det ofte pga. familieforhold, ikke overbevisning. Der er 10 gange så mange, som bliver tilhængere af buddhismen. Det foregår bare i det skjulte. Det drejer sig typisk om verdslige mennesker, som efterspørger en åndelig dimension. Buddhismen stiller ingen moralske krav og er derfor behagelig at indrette sig efter.

Lev din historie ud

Dr. Martin Robinson talte inspirende til de fremmødte på Skandinavisk Menighedsplanterdag i København

Hvordan skal kristendommen så klare sig mellem de tre poler – verdslighed, islam og buddhisme?
– Vi skal lære at leve vores historie ud. Vi skal engagere os socialt. Som en gruppe på seks ægtepar i Liverpool for nogle år siden. De flyttede til det mest belastede kvarter i byen og startede et børnearbejde. I bydelen var der ingen familier med både en mor og far, og sådan havde det været i tre generationer. Børnearbejdet voksede, så de havde 50 fuldtidsansatte medarbejdere, som besøgte familierne hver uge og samlede 5000 børn til forskellige arrangementer. Nu er de ældste af børnene så gamle, at de er klar til at gifte sig. De har fået nye forbilleder for familielivet, og udviklingen er begyndt at vende.
– For nylig blev lederne for kirken, der i dag tæller 1000 medlemmer, indkaldt af byrådet: I har opnået, hvad vi ikke har kunnet med 40 års socialt arbejde. Hvad er hemmeligheden?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Social kapital

Kirken er den største bidragyder til den positive ”sociale kapital”, som skaber balance i samfundet.
Kreativitet er nøglen, mener Martin Robinson, og så gør det ikke noget, at man ikke er så mange:
– Aktive kristne vil altid være en minoritet, men husk, at det altid er minoriteter, der har præget historien – kreative minoriteter.
Og så kom han ind på betydningen af lokale kirker:
– Der er brug for en slags munkeordener – måske ikke fysisk – men miljøer, der disciplinerer folk, hjælper dem at bede, læse, leve deres historie ud i praksis. Der er brug for fællesskaber, der rækker ud til befolkningen og møder deres følte behov.
– Er der noget, der plager europæerne i dag, så er det, at de har mistet meningen med livet. Når man har alt, hvad man kan pege på, hvad er der så at kæmpe for? Her kommer kunst til at betyde meget i fremtiden. Men hvor er kirken repræsenteret i kunsten?
– Målet er indflydelse. Ikke kun at få flere medlemmer i kirken, men at folk generelt begynder at fortælle den samme historie som kirken, den kristne historie, sluttede Martin Robinson.
Skandinavisk Menighedsplanterdag arrangeres en gang om året et sted i Skandinavien af DAWN – Discipling A Whole Nation – og har til formål at inspirere og udruste kristne pionerer – de såkaldte menighedsplantere.