Discipelskole midt i kulturen

Annex er en bibelskole i Dansk Oase med udspring i Århus Valgmenighed.Ved årsskiftet startede Århus Valgmenighed en discipelskole kaldet ”Annex”. Første hold har netop afsluttet.

Merete Esmarch har oplevet, at Gud har fornyet de studerende på Århus Valgmenigheds nye discipelskole Annex.

Århus Valgmenigheds (ÅVM) bibel- og discipelskole Annex har ambitiøse visioner. Skolen er inspireret af en model, der har vundet udbredelse blandt andet i England og Norge med det formål at gøre eleverne klogere på den kristne tro og den kristne Gud. Ikke bare i teorien, men i virkeligheden.

Udruster til mission

– Vi startede skolen, fordi det var tid til at give noget af det videre, som Gud har givet os. Vi er mange unge i menigheden, og dem vil vi gerne udruste til at lede videre i en sammenhæng mellem menighed og kirke, fortæller leder af Annex, Merete Esmarch.
Skolen henvender sig til personer, der er fyldt mindst 20 år, og er menighedsbaseret med fokus på udrustning til mission og lederskab.
– Holdene er små (kun 8-10 studerende), så vi kan investere intensivt i hver elev, fortæller Merete Esmarch.
Undervisningsforløbet spænder lige fra klassisk bibelundervisning til moderne ledelsesmodeller og personlig coaching.
Udover undervisningsafgiften på 10.000 kroner har eleverne investeret to dage om ugen i et halvt år og en del frivilligt arbejde i kirken.
De øvrige tre hverdage kan man have deltidsjob eller deltidsstudie. Dermed fastholdes de i at skulle omsætte det, de lærer, i en ”normal” hverdag.
Desuden tager skolen på en studietur til St.Thomas Church, Sheffield, England, som Århus Valgmenighed selv har besøgt flere gange og lært ganske meget af.

Fokus på team
og fællesskab

De første hold elever har givet os rigtig gode tilbagemeldinger. Så vi fortsætter. Næste hold begynder 23. august.
– Annex fokuserer på discipelskab og lederskab. Skolen er en del af en menighed og bliver på denne måde et sted, hvor teori og praksis tænkes sammen, fortæller den 30-årige leder. Hun er selv ½-tids ansat i Århus Valgmenighed og læser cand. pæd. psyk. ved siden af. Erfarne ledere fra staben i Århus Valgmenighed underviser i menighedens bygning.

Gud får mere plads

– Du kan være aktiv i et tjenesteområde i menigheden, som du brænder for. Her indgår du i team med aktive frivillige medarbejdere i menigheden, siger lederen.
– Vi kan mærke det i kirkens arbejde, fordi vi mødes så intenst flere gange om ugen på skolen. Det giver meget mere dynamisk samspil med kirken. Vi oplever også, at Gud får meget mere tid til at tale til os, fordi vi giver Ham plads.
Man deltager også på lederkonferencen i Århus Valgmenighed og i et personligt mentorforløb i mentorgrupper.

Fra teori til praksis

– Vi arbejder med at omsætte teorien om at vandre med Jesus til praksis. Det er rimeligt udfordrende, fortæller Merete.
Tilbagemeldingerne efter det første skolehalvår har været meget positive. Gud bliver virkelig for de studerende.
– Vi starter undervisningen med at fokusere på, hvad Gud er i vores liv: hele kaldelsen og Hans passion. Vi arbejder f.eks. også med konflikthåndtering, og bruger det både på discipelskolen og derhjemme.
– Det er meget helbredende for vores fællesskab, når vi lever Gudsriget ud i menigheden. Det heler den måde vi behandler hinanden på med opmuntring og håb og forvandler fællesskabet, slutter hun.