Fond vil udvikle Folkekirken

6 folkekirkelige udviklingsprojekter får i 2008 økonomisk støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond. De 6 projekter får tilsammen knap 1 mio. kr. De projekter som nu får mulighed for at udvikle og forny Folkekirken omhandler brug af rollespil i konfirmandundervisning og ungdomsgudstjenester, brug af mobilteknologi til udvikling af netværk mellem kirken og de unge, en arbejdsbog om gudstjenester, samt etablering af et såkaldt Bibliarium.
Bibliarium er et sted, hvor Bibelens historier og univers åbnes og formidles på måder, som inddrager alle sanser, lyder det i projektbeskrivelsen fra Det danske Bibelselskab. Projektet modtager flest penge fra udviklingsfonden, nemlig 750.000 kr.
Den Folkekirkelige Udviklingsfond er etableret for en forsøgsperiode, der omfatter årene 2007, 2008 og 2009. Udviklingsfonden kan i løbet af de tre år i alt yde 4 mio. kr.
/sl