Missionsfest i BDM: Er der en fremtid for Afrika?

Professor i Afrikastudier Holger Bernt Hansen, København, taler ved BDMs traditionsrige Missionsfest den 27. april i Christiansfeld.

Det meste af missionsfesten holdes i Korsalen i Ydre Missions Hus, hvor bl.a. BDM – og Udfordringen – har kontorer.

Holger Bernt Hansen er kendt fra en række tillidsposter i organisationer, der arbejder med den 3. verden. I 21 år var han formand for Danidas styrelse – og han har været fagligt engageret i Afrika-problematikker i mere end 40 år!
Ved Missionsfesten vil der også blive lejlighed til at høre nyt fra BDMs bestyrelse fra formanden Mogens Kappelgaard. Fra BDMs arbejde i Afrika fortæller generalsekretær Erik Baun. Og så bydes der velkommen til et nyt missionærpar til Albanien, Anne-Dorte og Thomas Moesgaard-Christensen fra Odense.
Missionsfesten begynder med gudstjeneste i Brødrekirken kl. 10 og resten af festen holdes som sædvanligt i Korsalen i Ydre Missions Hus i Christiansfeld.
BDM, der er et folkekirkeligt missionsselskab, drives hovedsageligt af frivillige gaver og har missionærer udsendt til Tanzania. Desuden er et arbejde under udvikling i D.R. Congo, og BDM støtter den unge lutherske kirke i Albanien.
Henri.