Ole vil kortlægge kirker

Læsere vil sikkert genkende bodybuilderen fra sidste nummer. Ole Madsen fra Auning opfordrer nu kirker til at gå sammen om en hjemmeside for deres by.– Vær med til at tæppedække hele Danmark med evangeliske hjemmesider for alle Danmarks byer, og brug dem som et redskab til at nå din by med evangeliet, siger han.
Han opfordrer til, at kirker i hver by samler sig om en hjemmeside, der oprettes efter modellen, Dinbyforjesus.dk.
/sl