Yngre patienter er mest troende

To ud af tre patienter under 36 år på Rigshospitalet tror på et liv efter døden, viser ny undersøgelse.Det er ikke så sært, at flere begynder at bede til Gud, når de bliver indlagt på hospitalet. Det mærkelige er ifølge forskere, at det er flest unge, der bliver åndeligt søgende under sygdom.

Sundhedsforsker Peter la Cour

En stor undersøgelse fra Rigshospitalet viser som den første i Danmark, at hele 67 pct. af de unge patienter tror på et liv efter døden. Kun 36 pct. af de ældre svarer ja til samme spørgsmål.
Med unge menes patienter under 36 år. De ældre er over 55.
Resultatet overrasker en religionssociolog og en psykolog på Rigshospitalet.

Afliver fordomme

– Fordommen om, at det er de ældre damer i hospitalssengene, der er mest religiøse, viser sig at være forkert.
Det er primært de unge, der har de største eksistentielle og religiøse overvejelser, og som bliver mere troende, fortæller religionssociolog Nadja Ausker i Rigshospitalets nyhedsbrev.
Psykolog Peter la Cour fra Institut for Sundhedsforskning er overrasket, fordi Danmark ikke traditionelt er et religiøst land.
– Vi har lav kirkegang og lav religiøs opvækst.
Hvad skulle så være grunden til, at folk ligger i hospitalssengene og tænker på religion, når de aldrig har gjort det før – især de unge?
Nadja Ausker og Peter la Cour er en del af en femmandsgruppe bag undersøgelsen, der netop er blevet publiceret i Ugeskrift for Læger.

Kvinder mere religiøse
end mænd

Det er ikke kun de yngre patienter, der er mere religiøse end ældre; kvinder er også mere religiøse end mænd. 74 pct. af de adspurgte kvinder svarer i undersøgelsen, at de beder eller mediterer.
Undersøgelsens formål var også at undersøge, om danske patienters religiøse og eksistentielle tanker intensiveres under sygdom. Det er altså ikke kristendommen specifikt, gruppen satte sig for at afdække, men religion og tanker om livet generelt.
Et gennemsnit på 14 pct. af de adspurgte patienter siger, at de er blevet mere troende under deres sygdom. 50 pct. af patienterne siger, de fandt nye livsværdier under deres sygdom. Og over halvdelen af patienterne tænkte mere over meningen og formålet med livet under deres sygdom.

Savner samtale

Undersøgelsen viste også, at kun 19 pct. havde haft en samtale om livsspørgsmål eller religiøse emner. Kun 26 pct. af disse samtaler var med en præst. Og kun 1 pct. havde haft den slags samtaler med en læge.
12 pct. af patienterne havde savnet en samtale, og her var kvinderne i overtal.
– Vi håber, at plejepersonale og læger vil tænke lidt mere over det her i praksis, siger Peter la Cour.
Nadja Ausker, der er ansat ved Rigshospitalets kirke, tilføjer:
– Det handler om, at plejepersonalet skal have en åbenhed over for alle de tanker, en patient kan gøre sig. På den måde kan undersøgelsen bruges som en øjenåbner.
Undersøgelsen er den første af sin art på dansk grund. Spørgeskemaer blev uddelt til 480 patienter på 31 afsnit i perioden fra efteråret 2005 til foråret 2006.