Tove Videbæk forlader KD

Partiets stemmesluger har fået nok af ledelsens beskyldninger om “illoyalitet”, “mulvarpearbejde” og “partiskadelig virkesomhed”. Det lykkedes KDs ledelse at få Tove Videbæk til selv at melde sig ud. Ledelsen havde truet med at ville ekskludere hende inden 2 uger, hvis hun ikke stod skoleret for formandskabet, Bodil Kornbek og Mogens Nørgaard.

Tove Videbæk – vil ikke være årsag til strid

– I denne uge, hvor jeg har været i Bruxelles og har været optaget af at lede en større international konference, har jeg bl.a. på baggrund af ovenstående taget nogle vigtige beslutninger, siger Videbæk.

– For det første ønsker jeg ikke at være årsag til uro hos Kristendemokraterne.
– For det andet ønsker jeg ikke at mine gode venner, kolleger, kredsformænd, HB-medlemmer m.v. skal bruge tid og kræfter på at forsvare mig og sikre, at jeg kan få lov til at være med i Kristendemokraterne. Jeg ønsker derimod at de skal kunne bruge deres tid og kræfter på at arbejde konstruktivt for og med partiet.
– For det tredje vil jeg gerne gøre en indsats – og gøre en forskel i politik – og for mange mennesker i vort land. Men idet jeg refererer til mange af ovenstående offentlige udtalelser m.v., vil det nok være temmelig svært fremover at kunne komme til det i Kristendemokraterne.

– Jeg vil derfor gå ud af døren hos Kristendemokraterne og lukke den ganske stille efter mig. Jeg smækker den ikke, men går med stor taknemmelighed for de over 30 år, jeg har været medlem og de ca. 20 år, jeg har været aktiv i politik.
Jeg er dybt taknemmelig for samarbejdet med rigtig mange gode venner, kolleger, bestyrelses-medlemmer m.fl. og for alle de mange gode oplevelser vi har haft sammen, både lokalt, regionalt og på landsplan. Jeg håber, at jeg fortsat kan bevare mange som mine gode venner fremover, siger Videbæk.

Skuffelse over ny linje

Tove Videbæk har været den mest markante politiker i partiet gennem de sidste mange år. Hun har fået langt flere stemmer end andre kandidater, men internt i partiet løb den noget yngre Bodil Kornbek af med sejren, da de to begge stillede op til formand.

“Formandskabet” Bodil Kornbek og Mogens Nørgaard optrådte på partiets officielle plakater sammen med KDUs næstformand, mens Videbæk blev ignoreret. KD i Vestjylland kørte derfor sin egen kampagne.

Den ny formand – og næstformand Mogens Nørgaard – har lagt en markant ny stil, hvor de kristne og etiske mærkesager nedtones til fordel for fx arbejdsmarkedspolitik.
Selv om Videbæk havde mulighed for at vinde et kredsmandat i Vestjylland og dermed sikre at partiet kom tilbage i Folketinget, blev hun stort set ignoreret på landsmødet og under valgkampen af partiets to formænd, som selv optrådte i medierne og på partiets officielle plakater.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Efterhånden som partiets nye “verdslige linje” viser sig mere og mere, har en stor del af partiets bagland dog bakket op bag Videbæks og partiets hidtidige linje.

Oppositionen sættes ud af spillet

Denne “opposition” indenfor partiet kunne true formanden ved næste landsmøde. Men ved at beskylde Videbæk for “partiskadelig virksomhed” m.m. har ledelsen nu sat hende ud af spillet.
Videbæks tilhængere forlader nu i stort tal partiet, og det er derfor mindre sandsynligt, at der på næste årsmøde kan samles flertal om en kandidat, der vil lede partiets tilbage til den oprindelige kristne linje.
Kornbeks tilhængere har flertal i HB og det vil være dem, der fortsat er tilbage, når Videbæks tilhængere har meldt sig ud eller er overgået til de passives rækker.

I Folketinget for de Konservative?

Videbæk er allerede blevet tilbudt at opstille for de Konservative i Vestjylland. Og hendes chancer for at komme i Folketinget er muligvis større for dette parti.
Men Videbæk har endnu ikke besluttet sig om sin politiske fremtid.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Næstformand:
Beklager Tove Videbæks udmeldelse

I en udtalelse fra “formandsskabet” underskrevet af organisatorisk landsnæstformand Tove Buch, hedder det:

“Formandskabet beklager, at Tove Videbæk har meldt sig ud af Kristendemokraterne.

Det er med beklagelse, at jeg som Kristendemokraternes organisatoriske næstformand har modtaget mail fra Tove Videbæk med vedhæftet fil – en pressemeddelelse – hvoraf det fremgår, at Tove Videbæk melder sig ud af Kristendemokraterne.

Det er beklageligt, at Tove Videbæk har fravalgt dialogen med Formandskabet, som ønsket af Hovedbestyrelsen på mødet den 21. juni, 2008. Formandskabet havde set frem til en konstruktiv dialog, hvor Tove Videbæk bekræftede sit tilhørsforhold til Kristendemokraterne. Der var således ikke tale om underskrift af loyalitetserklæringer til ledelse eller andet, som det fejlagtigt er fremgået af diverse mediers udlægning af sagen, hvilket også klart fremgår af Hovedbestyrelsens pressemeddelelse af 21. juni, 2008.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Formandskabet tager med beklagelse Tove Videbæks beslutning til efterretning, og tager den store udfordring op, der ligger i at videreføre Tove Videbæks arbejde på områder som hospice, bioetik og det familiepolitiske område med fokus på ægteskabet som den bærende institution.

Tove F. Buch, Organisatorisk landsnæstformand 07.07.2008″

Fakta:
Derfor går hun

– I en pressemeddelelsen fra KDs ledelse 18.06.08 rejses der spørgsmål om ”dyb illoyalitet” fra Videbæks side, og næstformand udtaler, at ”der skal ryddes op, så vi kan komme videre”.

– Udtalelser til bl.a. tv om, at hun udfører politisk muldvarpearbejde.

– Kristendemokraternes Hovedbestyrelse bakker formandsskabet op med en udtalelse den 21. juni, hvor der igen rejses spørgsmål om illoyalitet og partiskadelig virksomhed

– HB kræver, at Videbæk inden to uger skal stå skoleret for formandsskabet, ellers vil hun blive ekskluderet. Videbæk afviser dette, formelt fordi hun er optaget i Bruxelles, men reelt fordi hun opfatter det som et forsøg på at ydmyge hende og fremstille hende som et problem for partiet, som hun skaffede næsten 1/3 af stemmerne ved sidste valg.

– Beviset for den “partiskadelige virksomhed” er aldrig blevet fremlagt offentligt. Byrådsmedlem Christian Bjerre, Herning, siger at “der er ingen, der har været så loyal overfor partiet som Tove”.

Sidste nyt:

Vestjyllands Storkreds:
Vi kæmper videre for KD
– men med ny ledelse

Efter et krisemøde i storkredsbestyrelsen i Vestjylland d. 7/7. 08, hvor byrådsmedlemmerne var inviteret med, blev denne pressemeddelelse udsendt af storkredsformand Sonja Bjerregaard:

“Vi beklager dybt at Tove Videbæk har følt sig nødsaget til at tage det alvorlige skridt at forlade KD.
Vi vil som tillidsfolk og byrådsmedlemmer i Storkreds Vestjylland fortsat arbejde for at fastholde vores kristne etiske grundlag og for at få valgt en ledelse på Landsmødet, som vil kæmpe for dette grundlag, og som vil kunne genrejse partiet.

Ligesom Tove Videbæk har gjort, vil Storkredsbestyrelsen opfordre medlemmerne til at blive i KD og støtte op om det lokalpolitiske arbejde.
Efter ferien vil de folkevalgte byrådsmedlemmer mødes for at skabe et lokalpolitisk netværk med henblik på byrådsvalget i 2009.”