Grundtvig på finansloven

I regeringens finanslovsforslag for 2009 bevilges 2,7 millioner kroner til digitalisering af Grundtvigs tekster.Det er Grundsvigsk Forum, der har påtaget sig opgaven med at få forfatteren og salmedigterens voluminøse tekstmængder digitaliseret.
Foreløbigt gælder det om at få skabt klarhed over de mange tekster. Der er 1471 trykte titler, dertil kommer originale håndskrifter og mere end 100 år gamle tekster, der ikke tidligere har været udgivet. Foreløbigt har Grundtvigsk Forum ansat lic.theol. Kim Arne Pedersen til dette arbejde.
Det er på mandag 225 år siden, Grundtvig blev født.
levi