Kristen café får halv million

Integrationsministeriet har bevilget 500.000 kr. til en ny sprogcafé i missionshuset Bethesda i København.Caféen skal drives af Internationalt Kristent Center (IKC), der i forvejen tilbyder danskundervisning. IKC havde ifølge Indre Missions Tidende 600 personer fra 100 lande til undervisning i Bethesda i 2007.
De offentlige midler er øremærket lektiehjælp til nydanskere, som i forvejen er indskrevet på de officielle sprogskoler. Projektet kommer i gang i løbet af vinteren og løber frem til oktober 2010. Caféen vil holde åbent 4-5 dage om ugen. Der forventes ca. 20 daglige besøgende i sprogcafeen.
/sl