Finanskrise hos svenske baptister

SVERIGE – Den globale finanskrise har sendt Baptistsamfundet i Sverige ud i en økonomisk krise.Fonde der tidligere har sikret de svenske baptister en væsentlig indtægt til kirkesamfundets arbejde er gået i minus.
Dette, sammen med en i forvejen anstrengt økonomi, har tvunget ledelsen til at fortage drastiske besparelser, især gennem afskedigelser. Ud af 17 ansatte medarbejdere er de otte netop blevet afskediget, hvilket svarer til en nedgang på 6,4 fuldtidsstillinger. Det oplyses i en netop udsendt pressemeddelelse fra Det Svenske Baptistsamfund. Samfundet tæller 17.000 medlemmer i 222 lokale kirker.
– Det Svenske Baptistsamfunds opgave ligger dog fast, forsikrer generalsekretær Karin Wiborn (billedet) og uddyber:
– Vi skal tjene menighederne indenfor Baptistsamfundet støtte og udvikling, holde sammen på netværket af baptistmenigheder i Sverige og vores fælles mission indenfor og udenfor Sverige. Det vil lykkes for os i en ny organisation, men vi er under stort pres.
levi