1000 med i lutherske valgmenigheder

Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark vokser.Der er opbrud og nybrud blandt lokale græsrødder i Indre Mission, Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende.Flere steder i Danmark arbejdes der med oprettelse af nye valgmenigheder. Det mærker Foreningen af Evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark, ELUVA, der netop har rundet 1000 menighedsmedlemmer og forventer at fordoble antallet af medlemsmenigheder det kommende år.
I 2004 stiftede valgmenighederne i Fjellerup, Randers og Ølgod ’Foreningen af Evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark’, ELUVA.
Målet for ELUVA er at fungere som netværk til inspiration for medlemsmenighederne, samt at hjælpe nye valgmenighedsinitiativer på vej. ELUVA fik i 2006 sin fjerde medlemsmenighed, Skjern Valgmenighed. Nordsjællands Valgmenighed sluttede sig til i november 2008.
– Menighederne i ELUVA er forskellige, men har fælles base i klassisk, evangelisk-luthersk kristendom. Det handler om, at mennesker møder Jesus Kristus; styrkes og fornyes i troen og håbet, der knytter sig til ham, siger formand for ELUVA Ove Nielsen.
Med optagelsen af Nordsjællands Valgmenighed runder medlemstallet i ELUVA de 1000 medlemmer. Valgmenigheden er dannet af en gruppe kirkegængere i Melby og opland og betjenes af Olafur Felix Olafsson, der til daglig er præst i Fjellerup Valgmenighed.
/sl