Debat

Opfordrer til boykot af Fleggaard

Nu synes jeg, vi længe nok har affundet os med Fleggaards smagløse og pornografiske annoncer.
De er en hån mod intelligente seere og kunder. Og det er urimeligt, at et pengestærk firma på den måde skal forurene medierne med lumre og tåbelige annoncer, der intet har med deres varer at gøre. (Med mindre de da er involveret i pornobranchen.)
Jeg vil opfordre alle til boykotte firmaet og handle hos andre forhandlere med en bedre smag og markedsføring.
Firmaet burde anmeldes til Forbrugerombudsmanden for deres sexistiske reklamer, der fremstiller kvinder som udelukkende sexobjekter.
Men uanset om man kan få Fleggaard dømt, så håber jeg at kunderne – ikke mindst kvinderne – vil dømme dem ude, så de mærker på pengepungen, at der trods alt er en grænse.
Du kan selv gøre noget ved:
1) At boykotte Fleggaard
2) At opfordre andre til det
3) At skrive læserbreve
4) At tilmelde dig facebook-gruppen ’Boykot Fleggaard’.
Henri Nissen
Damgårdsparken 85
6070 Christiansfeld

Lyt ikke til ugudeliges råd

På bagsiden af Udfordringen uge 45 citeres filmproducent Peter Aalbæk Jensen for at sige, at Gud kan li’ gospel, at kirken kan lære meget af gospelbølgen og at kirken skal lukke op for alle mulige andre aktiviteter, der giver sangglæde til folket.
Denne ’teologi’ er meget på linie med kirkens kurs. Det siges jo, at kirken skal være nutidig og tale et sprog som verden forstår. Og desuden så har praksis vist en øget tilgang til kirken.
Hvad det sidste angår, så siger Johannes om de falske profeter: ’De er af verden; derfor taler de af verden, og verden hører dem’. Denne ’teologi’ – at tale af verden – giver altså som forudsagt ’kirkevækst’.
Aalbæk er – iflg. Udf. – ’kendt som en barsk og bandende dommer i tv-programmet talent 2008’. Noget tyder på, at Aalbæk i bibelsk forstand må anses for ugudelig. Hermed ingen foragt af Peter Aalbæk overhovedet! Kristus døde jo netop for ugudelige!
Men hvad nu med ugudeliges råd? Kan et dårligt træ bære god frugt? Mon ugudelige, som er af denne verden, kan give gode råd til Guds kirke, som ikke er af denne verden? Nej! – men hvis ugudeliges råd samstemmer med kirkens kurs, så er Jesu ord blevet meget aktuelle, når han om endetiden siger: ’Agt vel på, at ingen skal føre jer vild’.
Ole Sørensen
Elmevej 10, 6880 Tarm

Et religions-neutralt parti

Kristendemokraterne er stadig et religionsneutralt parti.
Det blev KrF set i bakspejlet midt i 90’erne, men det blev det officielt i 2001, hvor det åbentlyst blev erklæret for et parti for alle religioner.
Det var ikke Bodil Kornbæks ledelse, der gjorde Kristendemokraterne religionsneutrale, det var bare den ledelse, der gjorde det åbenlyst for alle.
I 1970’erne arbejdede de fleste af os i KrF for at styrke kristendommens stilling i samfundet. Da jeg i 2001 gentog denne formulering, så forlangte partisekretæren en undskyldning for denne formulering, da det nu kun var de humanistiske værdier, partiet arbejdede for.
Niels Erik Søndergård
Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Morgensang er grundlovssikret

Der har været rejst kritisk af, at lærere i folkeskolen i Viborg synger morgensang med eleverne i de yngste klasser.
Fra humanistisk hold mener man, at der ikke må være ”den form for religiøsitet” i skolerne. Her skal i stedet for praktiseres ”ikke tro” og ”ikke religiøsitet”, så man ønsker den gode tradition med morgensang standset.
Det er fint nok, at man fra humanistisk hold rejser debatten. Om ikke for andet, så for at andre kan få sat tankerne i sving og blive bevidste omkring morgensangen. Ellers var morgensangen i skolerne måske forstummet af sig selv i løbet af få år af bare ligegyldighed – eller fordi mange skoleinspektører, lærere og skolebestyrelsesmedlemmer rundt i landet frygter for at støde nogen.
Kristendemiokraterne finder ikke, at man skal være fanatiske ”ikke religiøse” eller ”ikke kristne” i skolerne. Tværtimod. Her skal være plads til morgensangen og et Fadervor på skoler, hvor man har dén tradition, og hvor man finder det naturligt.
I Danmark har vi religionsfrihed, men det betyder ikke at vi har religions- eller troslighed. I grundlovens paragraf 4 står der ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Det betyder at morgensang med et evangelisk-luthersk indhold billiges af staten.
Havde undervisningsministeren – som der fra humanistisk hold var klaget til – givet klagen medhold, så havde han faktisk forbrudt sig mod grundloven. Heldigvis har ministeren svaret, at det må afgøres lokalt.
I KD kunne vi ønske, at langt flere fulgte eksemplet fra Houlkærskolen ved Viborg og indførte morgensang med et Fadervor, for at markere den 1000-årige tradition det danske samfund er bygget på – og for at fortælle, at vi har religionsfrihed, men at ikke alt er lige godt eller lige meget.
Bjarne Hartung Kirkegaard, Landsformand for
Kristendemokraterne