Penge til sognesammenlægning

Folkekirkens Udviklingsfond har netop uddelt knap 1,3 millioner kroner til udviklingsinitiativer. Det næsthøjeste beløb – 155.000 kr. – går til samarbejde mellem kirkesogne i og omkring Christiansfeld.
Omstrukturering er igangsat af biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev. Sognene Stepping, Frørup, Hejls, Vejstrup, Taps, Tyrstrup og Hjerndrup skal slås sammen til ét pastorat med tre og en halv præstestilling. Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, Christiansfeld, er tovholder i processen.
sl