Global bededag med Tove Videbæk

Den konservative politiker Tove Videbæk taler pinsedag ved bededagen Global Day of Prayer på Skamlingsbanken. Tove Videbæk vil blandt andet tale om moderne slavehandel i form af handel med kvinder til prostitution.

– Det er igen blevet tid at kæmpe imod slaveriet, mener den kristne politiker Tove Videbæk (Kons.)

Efter talen er der solo af Majken Kjærgaard, der synger Amazing Grace – sangen, som forbindes med filmen af samme navn om den engelske politiker Wilberforce’s opgør med datidens slavehandel.
Tove Videbæk er kendt for at tage etiske spørgsmål op, som for eksempel abort, genmanipulation, hjælp til misbrugere, aktiv dødshjælp og behandlingen af ældre og døende.
Hun er netop nu aktuel i forbindelse med en ny bog om hende, udgivet på Udfordringens forlag. Desuden er hun med i kampen om at blive valgt til Europaparlamentet den 6. juni for de Konservative.

Fælles for alle

På bededagen Global Day of Prayer (GDOP) på Skamlingsbanken medvirker præster og ledere fra både folkekirken, frikirkerne og katolsk kirke, ligesom der er inviteret en gruppe tyske kristne.
De sidste medbringer en dansegruppe, som vil dramatisere ”forsoning” – et af dagens bedeemner.
Blandt de øvrige emner er det moralske forfald, omvendelse, vækkelse og enhed i kirkerne, behandlingen af flygtninge og indvandrere, samt den økonomiske verdenskrise og det truede klima.
– Vi tror på, at det ikke blot har en betydning, men er afgørende for Danmarks fremtid, at de, der kan bede, finder sammen og gø’r det, siger den tværkirkelige initiativgruppe, som Torben Jensen fra Missionsforbundet er leder af.
Der bliver også lovsang med gruppen Unite O South og Torben Callesen. Idéen er, at kristne fra alle retninger pinsedag skal samles i de grønne bakker for at prise Skaberen med sangen ”O Store Gud!” og for at bede sammen for Danmark – og specielt den lokale region Syddanmark.

Bøn i hele Danmark
og resten af verden

Samme dag holdes der GDOP-arrangementer på Frøkjær Baunehøj på Fyn, på Signalbakken i Aalborg og på Rådhuspladsen i København, hvor der i flere år har været et arrangement.
Global Day of Prayer holdes pinsedag i hele verden, og millioner af kristne vil mødes for at bede for verden.