Katolsk Kirke vil tage affære ved sexovergreb

Den Katolske Kirke i Danmark har nu en beredskabsplan ved opdagelse af pædofili i egne rækker. Det sker efter afsløringer af vold og pædofili på katolske børnehjem i Irland.En rystende rapport kaster lys over mere end 60 års systematisk vold og seksuelt misbrug på katolske børnehjem i Irland fra 1930’erne op til i dag.

Kirken bør afdække og forandre de strukturer, der danner grobund for vold og seksuel mishandling, siger pressechef for Katolsk Kirke i Danmark, Niels Messerschmidt.

Overgrebene fandt sted, mens samfund og kirke blot så til eller flyttede rundt på forbryderne.
Den katolske Kirke i Danmark har nu valgt at tage fat ved nældens rod, hvis rygter om mishandling og pædofili melder sig herhjemme. Derfor har man vedtaget en beredskabsplan, der tager hånd om tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb begået af gejstlige eller andre ansatte inden for kirken, oplyser Katolsk Orientering.
– Dette beredskab er ikke en erstatning for politimæssig indgriben og efterforskning, idet sager, der skal anmeldes til politiet, vil blive det. Men beredskabet skal ses som et udtryk for, at Den katolske Kirke i Danmark ikke ønsker at holde sådanne sager inden for egne vægge, skriver redaktør og pressechef Niels Messerscmidt i avisens leder.
Han mener, det er ”bydende nødvendigt”, at kirken afdækker og forandrer de interne strukturer, der danner grobund for vold og seksuel mishandling.

Vold, vanrøgt og sex

Den såkaldte Ryan-rapport i Irland er baseret på interviews med op imod 2.500 ofre for mishandling og seksuelle overgreb på de to katolske børnehjem: The Christian Brothers og Sisters of Mercy.
Rapporten fylder 2.600 sider i fem bind og bygger bl.a. på mere end 2.000 timers interviews med 2.500 personer, der opholdt sig på institutionerne mellem 1922 og 2000.
Rapporten anslår, at op imod 150.000 børn kan være blevet misbrugt i perioden.
– Mere end 90 pct. af vidnerne fortæller, at de var udsat for forskellige grader af fysisk vold – som regel i kombination med psykisk vold, vanrøgt og seksuelt misbrug, rapporterer Lisbeth Rütz i Katolsk Orientering.
Teksten i den danske beredskabsplan lyder bl.a. ”Ethvert overgreb mod børn er et brud på Guds bud og et svigt af menneskers tillid til dem, som har ansvar for deres vækst og udvikling.”