Migrantkirker inspirerer Folkekirken

Biskop takkede 40 migrantpræster for hjælp til at bevare Folkekirken som kristen kirke.Kan migrantmenigheder tilknyttes folkekirken og samtidig bevare deres særpræg som ikke-lutherske? Det var et af de mange spørgsmål, som biskop Niels Henrik Arendt fra Haderslev Stift blev bedt om at besvare, da 40 migrantpræster og menighedsledere sammen med repræsentanter for dansk kirkeliv for nylig var samlet på Brogården i Middelfart.
Deltagerne kom fra 25 ortodokse og evangelikale/pentekostale migrantmenigheder med rødder i knap 20 lande i Afrika, Asien og Mellemøsten. Bag det anderledes præstekonvent stod Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Apostelkirken på Vesterbro, den iranske menighed Church of Love og Tværkulturelt Center.
Folkekirken kan stadig få del i den inspiration fra kirken ude i verden, som migrantmenigheder bringer med sig. Men der er behov for en revision af den kirkelige lovgivning. En af mulighederne kunne ifølge biskop Niels Henrik Arendt være en folkekirkelig associeringsordning.
– Det er en velsignelse for folkekirken, at migrantmenighederne er blevet en del af det kirkelige liv i Danmark. Men lovgivningen er endnu ikke rigtig indrettet på den nye situation. ´

Brug for hjælp

– Vi har brug for hjælp til at forblive en kristen kirke og ikke bare en ceremonianstalt. Migrantmenighederne kan være med til at fastholde folkekirken på, at den er en kristen kirke.
– Også med hensyn til religionsmødet kan vi lære noget. Mange af jer kommer fra mindretalsmenigheder. I har langt mere erfaring med mennesker, der ikke er kristne, end folkekirken har, sagde han.
Blandt tilhørerne, der alle havde flygtninge- eller indvandrerbaggrund, var der mærkbar glæde over den åbenhed og vilje til at lytte og lære, som biskoppen gav udtryk for.
På konferencen fik præsterne mulighed for at dele glæder og frustrationer og opleve, at nogen lyttede. Der blev fortalt om velfungerende samarbejde med danske menigheder – men også om frustrationer over ikke at have råd til egen kirkebygning, manglende ressourcer og uforståelige danske love.