Børn er jaget vildt

Antal senaborter er steget hvert år siden fosterscreening blev indført som et tilbud til alle gravide i 2004.Det fortæller Ellen Højlund Vibe, landssekretær for Respekt for Menneskeliv i bevægelsens seneste medlemsblad LIV. Senaborter er aborter efter 12. graviditetsuge.
– I 2008 blev det tidligere års rekord slået, så tallet nu er nåede op på 822 tilladte aborter, tilføjer hun.
Heraf ni foretaget efter 24. uge – dvs. en alder, hvor de ville kunne overleve uden for morens mave.
Begrundelsen for at give tilladelse ud over den tilladte grænse på de 12 uger går ofte på, at der er fundet afvigelser fra det ’normale’. Børn er blevet jaget vildt:
– Begrundelsen med, at man vil skåne både barnet og forældrene for et liv, som måske bliver mere besværligt, giver uhyggelige mindelser om argumenterne i Nazitysklands eutanasiprogrammer, hvor bl.a. tusindvis af handicappede blev udryddet, skriver hun i bladets leder.