Kirkedag i Haderslev 2009

Under overskriften ”Hvor er du kirke? – om kirkens sociale ansvar”, arrangerer fri- og folkekirker i Haderslev en fælles kirkedag søndag den 13. september.Dagen indledes med en gudstjeneste i byens kulturhus Harmonien og efterfølges af frokost i pinsekirken ”Multihuset”, et socialt marked og en debat om, hvad kirkerne kan byde på i forhold til sociale behov.
Debatten finder sted mellem byrådspolitiker Morten Finnemann og domprovst Kim Eriksen i Gl. Haderslev Kirke.
Programmet for kirkedagen er tilgængelig på adresse: www.haderslevkirkedage.dk
levi