Kirkelig medieforening tuner ind på digital-tv

KLF, Kirke & Medier indbyder til seminar om ny tv-kanal lørdag den 19. september i Bygningen i Vejle.Seminaret vil indkredse det kirkelige aspekt ved overgangen til digitalt tv-signal, der træder i kraft den 1. november.
Ændringen, der samtidig giver mulighed for mere ikke-kommercielt tv regionalt og nationalt, har nemlig betydning for omkring 50 kristelige interessegrupper.
Med seminaret vil KLF forsøge at tune ind på både erfaringer med og muligheder i den digitale tv-verden.
Yderligere info. på adressen: www.klf.dk
levi