Et missionsselskab vil forlade YMH

Det tidl. Sudanmissionen går ud af samarbejdet med BDM, Etiopermissionen og Israelsmissionen i Ydre Missions Hus.Mission Afrikas bestyrelse har besluttet at flytte sekretariatet til Århus senest d. 1. december 2010.Det sker, efter at fire missionsselskaber for 34 år siden flyttede sammen i ét hus for at inspirere hinanden og deles om udgifterne. På et tidspunkt havde også DMS og Santalmissionen (senere Danmission) en afdeling her, ligesom fællesorganisationen Folkekirkens Mission har haft til huse i det gamle Søstrehus i Nørregade.
Mission Afrikas bestyrelse begrunder beslutningen med, at man ”fortsat ønsker nytænkning, udvikling, ekspansion og en klar profil som ”Folkekirkelig mission i Afrika” i højsædet i missionsarbejdet såvel uden for som inden for Danmarks grænser.”
Bestyrelsen mener bedre at kunne rekruttere lønnede og frivillige medarbejdere, hvis kontoret ligger i Århus.
– Desuden finder man det vigtigt at være tæt på et pulserende fremtidsorienteret miljø: Teologisk, kirkeligt, foreningsmæssigt, erhvervsmæssigt og i forhold til udviklingsarbejde, skriver bestyrelsen.
Man ser også frem til bedre – men næppe billigere – lokaler i Århus. Medarbejderne er blevet tilbudt, at de kan flytte med til Århus, men flere regner med at stoppe.
Generalsekretær Kristian Skovmose bor i forvejen i nærheden af Århus.

Beklager beslutning

De øvrige selskaber i Ydre Missions Hus (Israelsmissionen, Brødremenighedens Danske Mission og Dansk Ethioper Mission) beklager Mission Afrikas beslutning.
De havde hellere set en udvikling af missionsarbejdet gennem et intensiveret og mere dynamisk samarbejde mellem alle selskaberne i Ydre Missions Hus. De vil nu forsøge selv at udbygge deres samarbejde i Ydre Missions Hus. Der har flere gange været tilløb til større samarbejde. Sudanmissionen foreslog fx selv for to år siden, at alt genbrugsarbejde skulle lægges ind under én organisation.
Henri.