Besparelser går ud over kristent misbrugsarbejde

Kommuner erstatter døgnbehandling med dagbehandling. Men det er en dårlig idé, mener både Teen Challenge og Blå Kors.Der er stort pres på behandlingsarbejdet i Danmark. Mange kommuner erstatter døgnbehandling med dagbehandling på grund af økonomien. Det rammer både misbrugere og døgninstitutioner. Det værst tænkelige er, at der på et tidspunkt ikke er flere døgninstitutioner tilbage i Danmark.
Det skriver det kristne behandlingshjem Betesda i Brande i et opråb til sine støtter.

Fastholder i afhængighed

– Fra kommunerne tales igen og igen om substitutionsbehandling, fortæller Søren Kokkenborg, der leder Betesda og landsforeningen Teen Challenge.
– Substitutionsbehandling betyder, at man fra det offentlige udleverer stof til misbrugere og derved fastholder dem i afhængighed. Det bevirker på landsplan, at der gives færre bevillinger til den stoffrie døgnbehandling, forklarer han.
Søren Kokkenborg forelagde sagen for Folketingets socialudvalg i november.
– Jeg ved godt, at forholdene ikke ændres med det samme, men vi tror på betydnigen af at være en røst og påvirke samfundsuviklingen, siger han.
Søren Kokkenborg er formand for Brancheforeningen for danske behandlingsinstitutioner.

Brug for intensiv hjælp

Blå Kors’ behandlingstilbud har i 2009 mærket en betydelignedgang i antal borgere, der får bevilget døgnbehandling af kommunen. Københavns kommune har de første ni måneder af 2009 kun sendt otte personer i døgnbehandling mod 21 personer i 2008.
– De fleste alkoholafhængige kan blive ædru ved ugentlige samtaler eller dagbehandling, medgiver han. – Men de mest udsatte skal have intensiv hjælp, døgnbehandling. Ikke fordi det er bedre end dagbehandling, men fordi behovene er forskellige. Det er urimeligt over for de hårdest ramte, at behandlingssteder står med tomme pladser, siger Blå Kors’ generalsekretær Jens-Erik Rasmussen i Blå Kors Bladet
Sundhedsstyrelsens rapport om alkoholbehandling fra 2006 fastslår, at patienter med meget svær alkoholafhængighed får mere ud af døgnbehandling end ambulant behandling.