Unge på bedevandring i Århus

Baptistkirkens fastetema er ”Vandring med Jesus”. Ungdomsgruppen THE GOOSE fra Immanuelskirken foretager hver mandag aften en såkaldt ”PrayerWalk” i kvarteret omkring kirken.- PrayerWalk er bøn rettet mod det sted, du er. Det er en forestilling om, at det kan være meget mere inspirerende at se målet for sine bønner. Vores fokus er at bringe lys i mørket, siger initiativtager Dan Nguye.