920 menigheder i den norske statskirke har missionsaftaler

70 pct. af menighederne i Den norske kirke har nu samarbejdsaftaler knyttet til missionsorganisationer.- Vi har brug for missionsorganisationerne, som har stor kompetence i at drive mission, og som har kontakter med den globale kirke og den missionale kraft, som er der. Og det er afgørende, at Folkekirken i Norge bliver taget alvorligt, ikke som objekt for mission først og fremmest, men som subjekt, hvor vi sammen er med til at sprede Guds lys over hele verden, sagde biskoppen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, på den årlige forsamling for Samarbejdsrådet for Menighed og Mission.
Den daglige leder i Samarbejdsrådet for Menighed og Mission, Knut Hallen, håber, at de resterende 350 menigheder i kirken også vil indgå i et samarbejde om mission.
KPK/John