Kim Jong-Il ser kristne som forsøgskaniner

Der er intet land i verden der overgår Nordkoreas brutalitet i forfølgelsen af kristne.176.000 på et år. 482 per dag. Eller en hvert tredje minut. Det er antallet kristne der fra midten af 2008 og til medio 2009 blev slået ihjel på grund af deres tro på verdensplan. Og værst er forfølgelserne i Nordkorea.

Kim Jong-II

Martyrer er ikke noget der kun hører middelalderen til. Det giver den rapport, der organisationen Åbne Døre i USA tidligere på året offentliggjorde, med skræmmende tydelighed bevis på. Over 200 millioner kristne i mange forskellige lande er ofre for trakasserier og forfølgelser.
I særdeleshed brutal er behandlingen af kristne i Nordkorea. World Watch List, Verdensranglisten, som udgives hvert år, blev i 1991 oprettet af Åbne Døre og den viser i hvilke af jordens lande forfølgelsen af kristne er værst. Og i en årrække har netop Nordkorea ligget øverst på den liste.
Her ses kristendommen som en alvorlig trussel mod nationen fordi den nuværende leder, Kim Jong-Il, i lighed med hans far, Kim Il Sung, har sat sig selv i Guds sted og det er kun lederen, der må tilbedes.

En egen treenighed

Den kristne Treenige Gud, har Kim Jong-Il erstattet med sig selv, sin far og den Juche ideologi faren udformede og hvor han satte sig selv i centrum.
Ifølge www.worthynews.com, vurderer Sydkoreanske myndigheder at der er i Nordkorea er mindst 154.000 politiske fanger i seks store fangelejr. Men Åbne Døre beregner, at antallet mennesker og da indberegnet kristne, der sidder i lejr over hele landet, er langt større.
Der er intet land i verden hvor forfølgelsen af kristne er så grusom og hvor man så systematisk går til værks som i Nord Korea.
Kristne bliver behandlet uden barmhjertighed og en kristen, der bliver taget til fange, ses ikke end som menneskelig.

Kristne forsøgskaniner

En nordkoreansk iagttager, der af sikkerhedsmæssige grunde er anonym, har fortalt Åbne Døre, at der i 2009 var bevis på, at kristne blev brugt som forsøgskaniner da regimet testede biologiske og kemiske våben.
I dets stræben at udrydde kristendommen, sker det tit at regimet sender helt op til tre generationer fra den samme familie i fangelejr fordi et enkelt medlem er kristent. Og kun det, at eje en Bibel øger risikoen for dødsstraf.
Åbne Døre beretter, at de nordkoreanske myndigheder sidste år øgede eftersøgningen af kristne for at afsløre medlemmer af de eksisterende undergrundsnetværk.
Kim Jong-Il vil gerne vise en pæn facade overfor omverden, og han bruger derfor få nogle få ”statskirker der muligvis kunne overbevise besøgende udlændinge om, at der er religionsfrihed i Nordkorea. Men kun udvalgte nordkoreaner har tilladelse til, at deltage i disse ”gudstjenester”.
Men på trods af de mest frygtelige afsavn og de forfølgelser der startede med Kim Il Sung da Nordkorea blev selvstændigt i 1948, kan flygtninge fortælle, at den kristne menighed har overlevet frem til i dag og at der er flere små kristne menigheder i landet. Men af sikkerhedsmæssige grunde, består disse grupper ofte kun af familiemedlemmer.

Fokus på Nordkorea

I januar 2005 indledte Åbne Døre en bedekampagne for de kristne i Nordkorea. I England afholder den britiske organisation Release International den 6. november en konference, hvor der i særlig grad bliver sat fokus på de troende i den kommunistiske diktaturstat.
Kilde: Åbne Døre