Sygehuse og personale får ret til at nægte abort

Beslutning i Europarådet er et tilbageslag for de medlemmer af rådet, der krævede et register over personer, som ønskede samvittighedsfrihed i abortsager. Læge, sygeplejersker, jordemødre og andre, der ikke vil medvirke til abort kan ånde lettet op. Europarådet har nemlig besluttet, at der ikke bliver nogen indskrænkelser i retten til af etiske grunde at blive fritaget fra medvirken til abort. Det var ellers en linje, som den svenske socialdemokratiske riksdagsledamot, Carina Hägg, har argumenteret for.
Carina Häggs initiativ førte til, at nogle medlemmer af Europarådet krævede, at der ville blive oprettet et register over de personer, som ønskede samvittighedsfrihed i abortsager. Deres resolution opfordrede medlemsstaterne i rådet til ikke at tillade retten til samvittighedsfrihed at gå ud over kvinder, der ønsker abort i især Balkanlandene og det sydlige Europa. Her er modstanden mod abort så hård, at en abort ville blive en umulighed, skriver det svenske blad Världen I dag på nettet.

Hilses med tilfredshed

Men hertil sagde Europarådet nej, og det er et svar, som ikke mindst organisationen Ja til Livet er meget tilfreds med.
”Når Europarådet igen fremhæver retten til samvittighedsfrihed, er det nu et must for det svenske uddannelsesvæsen og syge- og sundhedspleje, at også de svenske læger, sygeplejersker, jordemødre og det øvrige personale bliver garanteret denne ret”, siger Johan Lundell, generalsekretær i Ja til Livet, ifølge den svenske kristne avis Dagen.
Det var ved et for nylig afholdt møde, at Europarådet traf dets beslutning.

En tydelig resolution

Den resolution, der blev godkendt efter debatten, er meget tydelig. Den siger nemlig, at ingen – hverken person, sygehus eller institution – der ikke ønsker at medvirke til abort, dødshjælp eller anden handling, der kan føre til, at et menneskeligt foster eller embryo bliver slået ihjel, må tvinges til dette. De må heller ikke diskrimineres på grund af deres holdninger.
I Europarådets beslutning bliver det samtidig understreget, at medlemslandene har en pligt til at sørge for, at de kvinder, der ønsker en abort, bliver henvist til en institution, der er villig til at udføre den. Specielle hensyn skal også tages til akutte situationer.

Får opbakning

Resultatet af Carina Häggs oprindelige krav blev nu det stik modsatte. I stedet for at blive registreret kan læger, sygeplejersker og øvrigt personale i Sverige, med opbakning både fra FN-resolutionen om menneskelige rettigheder og nu også fra Europarådet, endnu stærkere hævde deres ret til samvittighedsklausuler i spørgsmål om abort og dødshjælp.