’Din kristne aura lyser’

Dialog og indlevelse i det nyreligiøse miljø er nøgleord, mener missionspræst Ole Skjerbæk Madsen.
– Mennesker kommer hen til jer med en grå og grumset aura. Men jeres forbederes aura lyser klart.

Ole Skjerbæk Madsen. Foto: Rune Hansen

Sådan lød beskeden fra en af deltagerne på den alternative åndelige messe Mystikkens Univers, hvor Areopagos, en dansk organisationen for kristen spiritualitet og mission, har sin stand hvert år.
– Når I beder for dem, danner der sig en søjle af lys, som forbinder Himmel og Jord, tilføjede deltageren.
– Det er jo en fantastisk beskrivelse af forbønnens virkelighed, siger missionspræst Ole Skjerbæk Madsen.

Ligeværdighed

Ole Skjerbæk Madsen har netop talt ved ”TrosForum” på Det Teologiske Fakultet i København.
– Dialog må finde tilknytningspunkter for samtale – en ”sampraksis”, siger han.
Sampraksis betyder, at man må gøre sig bekendt med det miljø, hvor man missionerer. At man må acceptere at tale om spiritualitet med andre begreber end dem fra den kristne tradition. Chakra, aura eller tarotkort kan være vigtige kontaktpunkter for mennesker, som ikke er bekendte med kristen ordbrug, men som stadig er spirituelt søgende. For hvordan skal de ellers kunne identificere sig med budskabet om Jesus, hvis de ikke forstår ordene?

Sammenfletning

Hvordan imødekommer man som kristen dagens individualiserede virkelighed?
– Jeg bruger selv begrebet ”tros-bricolage”. Der skabes en syntese af gamle idéer og forestillinger i en ny komposition, og denne proces er meget meningsskabende for individet, siger han.
Bricolage er egentlig et udtryk lånt fra kunst- og litteraturhistorien. Ordet er fransk og kan oversættes til “at sammenflette”.

Ingen pakkeløsninger

Moderne mennesker, som søger spirituel sandhed, adopterer ikke længere rub og stub fra fx kristendommen. Men hvordan er man så præst i fx Folkekirken?
– Ved en åben og ligefrem dialog. Hvad er det først og fremmest, vi forstår ved de begreber, vi har til fælles? Det betyder noget, hvordan jeg formidler min sandhed – nemlig kristendommen – i mødet med et andet menneske.
Han fortsætter med at give eksemplet med helbredelse – eller healing, som det kaldes i mange nyreligiøse kredse.
– Healing er en kæmpestor port ind til kristendommen. Sådan var det også for Jesus og de tidlige kristne. Der er sammenhæng mellem frelse og helbredelse i Bibelen, forklarer han. – Healing er helbredelse af vores legeme. Frelse er helbredelse af vores hjerte og ånd.

Gud har noget på hjerte

Han fortsætter med et andet eksempel – nemlig såkaldt kanalisering. Kanalisering bruges om personer, som ved kontakt til den åndelige verden kanaliserer information fra ånder eller beskeder fra de døde. I kristen sammenhæng taler man på samme måde om profetier eller meddelelser fra Gud, som kanaliseres gennem et profetisk udsagn. Denne praksis har, ifølge Ole Skjerbæk Madsen, stor betydning i forkyndelsen af det kristne budskab i dag, som ellers ofte har karakter af konstante gentagelser.
Kanaliseringens tiltrækningskraft er, at der hele tiden er noget mere at få at vide.
– Den Gud, som åbenbarede sig i Jesus, har jo stadig noget på hjerte! – Noget at give os. Og det er vigtigt at få det ind i vores kristne forkyndelse, tilføjer han.
Læs mere på Sondagmorgen.dk