Finanslov gav flere hospice-pladser

Finansloven 2011 gav i alt 42 flere hospice-sengepladser og styrker den lindrende indsats generelt. – Men vi kunne godt bruge flere penge til palliative teams, siger formand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk.Hospice Forum Danmark har længe kæmpet for at få antallet af hospicepladser op på internationalt niveau, dvs. 257 pladser for Danmark. Ved aftalen om finansloven for 2011 blev der bevilget 42 hospicepladser, så det samlede tal i 2014 vil være på 250.

Tove Videbæk

Med finansloven er der nu afsat 6 mio. kr. til 12 hospicepladser i 2011 og 5 mio. kr. årligt til 10 hospicepladser hvert år frem til 2014.
Det er en landvinding, som landsformand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk, glæder sig over:
– Jeg er meget taknemmelig for de midler, der er blevet afsat til flere hospicepladser. Vi ved, at der er mangel på hospicepladser i Danmark. Dels fordi der stadigvæk er mange uhelbredeligt syge og døende, der bliver afvist, når de udtrykker ønske om at tilbringe de sidste dage af deres liv på et hospice. Dels fordi vi endnu ikke har de 257 pladser, som vi iflg. international målestok bør have i Danmark.

Taknemmelig

Hospice Forum Danmark har kæmpet i snart 10 år for at sætte hospicesagen på politikernes dagsorden. Indsatsen blev kronet med en egentlig hospice-lov i 2005, der gør et hospiceophold til et gratis sundhedstilbud for uafvendeligt døende patienter. Der er nu 17 hospicer i Danmark, og flere er på tegnebrættet.
Der er desuden oprettet såkaldte ”palliative teams” af bl.a. læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeut og præst i alle regioner. De er specialiserede i lindrende behandling, tilser patienter hjemme samt rådgiver og uddanner andet personale på basisniveau.
Den nye finanslovsaftale styrker den palliative indsats på sygehusene og muliggør døgnbemanding af palliative teams.
– Det er jeg naturligvis også rigtig glad for. Imidlertid kunne jeg have ønsket, at der var blevet afsat flere midler til palliative teams, siger Tove Videbæk.

Indsats over for børn

Der bevilges også penge til støtte af pårørende, især børnene.
Betyder det, at I nu kan hvile på laurbærrene?
– Nej. Der er meget, der skal gøres endnu. Dels ved vi, at der er borgere med andre diagnoser end kræft, der har behov for at komme på hospice. Det kan fx være borgere med lungesygdommen KOL eller mennesker med alvorlige hjerte-kar-sygdomme. Og hvis der skal være hospicepladser til borgere med flere diagnoser, hævdes det fra organisationen European Association of Palliative Care (EAPC), at der er behov for 80-90 hospicepladser pr. 1 mio. indbyggere. Det vil svare til 450-500 pladser i Danmark. Så der er fortsat nok at se til …

Regioner bagud

Hvilke er de næste skridt?
– Hjemmehospice, daghospice, uddannelse af frivillige, tilbud til frivilligkoordinatorer på hospice osv. er emner, som vi konkret arbejder med i Hospice Forum Danmark.
Der mangler stadig syv hospicepladser, inden landet er dækket ind efter internationale standarder. Her regner man med 50 hospicepladser for hver million indbyggere. I dag er der i gennemsnit 37,7 hospicesenge for hver million indbyggere. En undersøgelse fra Palliativt Videncenter viser, at København og Nordjylland ligger i bund med hhv. 33,7 og 31 hospicepladser for hver million indbyggere.
Det er endnu uvist, hvordan de ekstra 42 hospicepladser, som er bevilget ved finansloven i 2014, bliver fordelt.