Kristent projekt hjælper arbejdsløse tilbage i job

KFUM har hjulpet 20 personer ud af isolation og tilbage på arbejdsmarkedet.
Det nytter at række hånden ud til dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Det hjælper den enkelte til et bedre liv – og virksomhederne kan sagtens bruge deres evner.
Det konkluderer formidlingskonsulent Helle Stærk Østergaard. Hun har gennem de seneste tre et halvt år hjulpet 20 personer væk fra en truende isolation og tilbage på arbejdsmarkedet. Det er sket i projektet Indsats På Kanten i regi af KFUM’s Sociale Arbejdes to cafeer, Fristedet i Hurup og – siden februar 2010 – Perlen i Nykøbing Mors.
– Midlerne har været tålmodighed, samvær, rummelighed – og ikke mindst en stor velvilje fra lokale virksomheder, siger Helle Stærk Østergaard, der oprindelig er uddannet sygeplejerske.

Et nøgternt liv

En af dem, der har nydt godt af projektet, er 55-årige Peter Hansen. Han havde svære økonomiske problemer, men er nu på vej tilbage til det, han kalder ”et nøgternt liv” i jobtræning på Fristedet 20 timer om ugen.
På arbejdspladserne er der også god brug for de ekstra hænder, som Indsats På Kanten formidler – bl.a. hos de 35 beboere på plejehjemmet Sct. Thøgersgaard i Vestervig, som i ca. to år har haft en projektdeltager ansat i et skånejob som teknisk servicemedarbejder.
– Han yder en vigtig indsats i hverdagen, siger områdeleder på Sct. Thøgersgaard, Yvonne Tilsted.

Ros fra jobcenter

Hos Jobcenter Mors beskriver sagsbehandler Iben Løbner Hovde projektet som ”meget værdifuldt”.
– Hele projektet bærer præg af en helhedstænkning, som virkelig kommer den enkelte borger til gode. Projektets sociale tilgang kan få borgerne tilbage på et spor ved at støtte dem i stedet for at presse dem.
/sl