Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg. Politiske indlæg optages kun, hvis de berører kristne emner.

Rådgivning til gravide

Kære Jens P. Hansen. Tak for de pæne ord i dit læserindlæg i Udfordringen d. 24. februar. De glædede mig rigtig meget.
Samtidig skriver du vedr. debatten i Folketinget omkring obligatorisk rådgivning af gravide, at du undres over, at jeg ikke deltog i den.
Hertil må jeg sige, at jeg forfærdelig gerne ville have deltaget i debatten i Folketinget, men desværre havde jeg ikke mulighed for det, da jeg pt. ikke er i Folketinget.
Men det er helt klart, at hvis / når jeg kommer i Folketinget i forbindelse med næste folketingsvalg (hvad jeg håber – og hvad analytikerne tror), så kommer jeg derind med de samme etiske holdninger og de samme værdier, som jeg altid har haft. Det er der ikke ændret ved. Det eneste, der er ændret, er partiet og parti-bogstavet. Jeg mener stadig, at det lille foster i moders liv er et selvstændigt menneske, som har ret til livet. Derfor håber jeg naturligvis også, at de, der har stemt på mig tidligere, vil gøre det igen.
Med venlig hilsen,
Tove Videbæk
Folketingskandidat i Vest-
jylland f. de konservative

Statsstøtte til abort fjernet

Den 18. februar 2011 blev en mærkedag i amerikansk historie, idet den amerikanske Congress (svarende til Folketinget) med et overvældende flertal sagde ”Ja til livet”. Et fremsat lovforslag om at fjerne en skatteborgerbetalt statsstøtte på 360 millioner dollars årligt (= ca. 1,980 milliarder kroner) til abortorganisationen ”Planned Parenthood”s abortklinikker blev vedtaget med 240 stemmer for fjernelsen af støtten og 185 stemmer imod. Det var en markant sejr, baseret på tusinder af kristne amerikaneres forbøn og påvirkning af den amerikanske Congress’ folkevalgte medlemmer, der resulterede i dette markante og livsbekræftende, politiske ”Ja til livet”.
Mange ufødte fostres liv kunne reddes i Danmark, hvis de kristne i Danmark virkelig gik i brechen for det ufødte barns ret til livet, og der ikke blev brugt millioner af skattekroner på dyre hospitalspladser og højt uddannede lægers medvirken til, i modstrid med lægeløftet, at fjerne liv i stedet for at redde liv.
Det er beskæmmende at tænke på, at der blandt de politiske partier i Danmark kun findes et eneste parti, nemlig Kristendemokraterne, der kæmper for det ufødte barns ret til livet. Ikke et eneste parti, end ikke hverken Det Konservative Folkeparti eller Venstre ville være med til at støtte Kristendemokraternes nyligt fremsatte lovforslag om obligatorisk vejledning af abortsøgende om omstændighederne ved et sådant indgreb og de psykiske følger deraf.
Måtte alt kristenfolket i Danmark dog vågne op, kende deres ansvar og kæmpe sammen med Kristendemokraterne for det kristne livs- og menneskesyn, herunder for den ufødtes ret til livet.
Kristen Nørgaard Kristensen
Bryggerparken 4
4450 Jyderup

Bog med vigtigt budskab

Jeg læste med interesse boganmeldelsen af Margareta Sturessons bog “Om det så skulle koste mig livet” (Udfordringen uge 4, red). Jeg synes, der mangler en vigtig dimension: Budskabet bag den meget personlige og barske livsfortælling.
Konklusionen efter et besøg i den omtalte menighed er, at nu har de lagt det bag sig. Efter 20 års erfaring fra kristne menigheder med magtmennesker og manipulation, må jeg stille spørgsmål ved, om det kan lade sig gøre, eller om det er en del af magtspillet.
Sturesson formår meget præcist at beskrive problemerne med budskabet og miljøet i disse sektlignende kristne menigheder.
Budskabet i bogen ligger tæt op af budskabet i Irene Rønn Linds bog “De pæne psykopater og deres ofre”.
Efter at have læst bogen sidder jeg med en oplevelse af, at endelig er der én, der forstår, hvad det går ud på. Endelig er der hjælp at hente hos en, der har måttet gennemgå noget, der ligner dét, jeg blev udsat for.
Stureresson tør sige tingene højt, med risiko for at blive stemplet som en, der er lidt utilregnelig. Tak af hjertet til forfatteren af denne bog.
Ulla Hansen
Nygårds Plads 8
2605 Brøndby

Børn skal ud af asylcentre

– Børn og asylcentre passer ikke sammen. Derfor vil Kristendemokraterne stemme for et forslag fra oppositionspartierne, der sikrer at afviste asylfamilier med børn kan bo uden for centrene og forsørge sig selv efter højst 6 måneder.
”Bedsteforældre for Asyl” er bekymrede for den lægeligt veldokumenterede psykiske traumatisering, de langvarige ophold i Sandholmlejren påfører børn.
Det er børn, som ikke selv har bedt om at komme på flugt. De har brug for trygge familierammer omkring deres opvækst.
Det er en hjertesag for KD, at også asylbørn får den bedst mulige opvækst. Det er ikke i orden, børn skal tilbringe op til 14 år i et asylcenter. Det strider mod medmenneskelige værdier.
Danmark har modtaget usædvanlig skarp kritik af manglende vilje til at leve op til FNs Børnekonvention. Stærk kritik af klare overtrædelser af konventionen, børn i dansk varetægt udsættes for fra politisk hold.
Danmark var et af de første lande til at tiltræde Børnekonventionen. Det er utroligt, det ikke har ført til selvransagelse hos Folketingets flertal. Respekt for internationale konventioner bør være en selvfølge for et retssamfund som Danmark.
(Forkortet af red.)
Bjarne Hartung Kirkegaard
Landsformand, MF-kandidat
Pilebroen 11, Allinge