Europæisk konference i Kolding

Hvert år afholdes Europæisk lovsangskonference på Kolding Internationale Højskole.
I år er hovednavnene på lovsangskonferencen Brian og Jenn Johnson fra Californien. Brian og Jenn Johnson er ledende lovsangspræster i Bethel Church og har samtidig ansvaret for ”Bethel School of Worship” – kirkens lovsangsskole. De har også udgivet flere cd’er.
Årets lovsangskonference i Kolding den 7.-11. marts holdes under temaet ”Heaven On Earth”.
Brian og Jenn Johnson med band giver en lovsangskoncert fredag d. 11. marts i Apostolsk kirke, Kolding.