Kristen sygepleje vil være mere synlig

Plejepersonale skal opleve den kristne tro som en ressource i deres hverdag.Det budskab vil Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) gerne ud med. Derfor inviterer foreningen til PR-dag.
– DKS er en lille forening med et stort ønske, siger sygeplejefaglig medarbejder Annette C. Langdahl og citerer foreningens vision:

Værdig pleje

”At plejepersonale må opleve den kristne tro som en ressource i deres hverdag, og at vi må være med til at inspirere til at yde en værdig pleje i alle livets faser med det kristne menneskesyn som klangbund.”
– Vi har gennem længere tid drøftet, hvordan vi kan arbejde mere bevidst med at få vores budskaber ud til vores målgruppe samt i medierne, siger Annette Langdahl.
Kurset forløber lørdag den 9. april i Møllevangskirkens Sognegård i Århus V.