Bibelen er rodfæstet i kulturen

Der er masser af bibelreferencer i det danske sprog, som vi bruger i flæng uden at tænke over det. Tænk bare på vendinger som “skriften på væggen”, “fra Herodes til Pilatus og “et Judaskys”.
– Bibelen er så rodfæstet i den danske kultur, at den faktisk er en selvstændig del af kulturen. Den forsvinder ikke, selvom samfundet bliver sekulariseret, fastslår lektor ved Det Teologiske Fakultet, Geert Hallbäck i Kristeligt Dagblad.