Unge har brug for engagerede voksne

– Vær opmærksom på, at mange unge har behov for at kunne tale fortroligt med voksne, som ikke er deres forældre eller andre nære relaterede.Sådan siger fremtidsforsker Liselotte Lyngsø om unge anno 2011. For nylig holdt hun et kursus for præster i København om de krav og forventninger, unge har til kirken. Her giver hun en række gode råd til kirkerne i deres bestræbelser på at skabe rammer, som de unge føler sig tilpas i.
– Tøm ud i køleskabet, så der bliver plads til det væsentlige. Kirken er fuld af elementer, som henter deres begrundelse i traditionen. Find ud af, hvad der er det bærende i kirken, som vi ikke ønsker at gå på kompromis med, og ryd ud i resten, sagde hun ifølge Kirken i København.