Handicappede laver kunstkort

Kristelig handicapforening (KH) har udgivet 11 flotte malerier som postkort. Malerierne blev malet af mennesker med udviklingshæmning på et malekursus. Emnet var ”Mig og min familie”.
Hver deltager medbragte et foto af sig selv og sin familie eller med relation til sig selv. Ud fra den enkeltes foto blev der udarbejdet skitser og senere malet flotte malerier.
– Det var meget spændende at opleve kursusdeltagerne arbejde meget koncentreret fra de første skitser til det endelige resultat, fortæller landssekretær i KH, Ellen Hessellund Mikkelsen.