Bevarer fokus på bøn

Kirken i Kulturcenteret holder fast i årets fokus på bøn med endnu en bønnekampagne.
I begyndelsen af året satte Københavns største pinsekirke stort fokus på bøn og fællesbøn. Fra den 14. – 28. august følges der op på dette fokus med fem daglige bønnesamlinger. De sidste to dage bliver der 48 timers uafbrudt bøn.
Årets tema i kirken er Gennembrud og for bønnekampagnen er fokus således Åndeligt Gennembrud.