Præster skal tale klart til det multireligiøse samfund

Kristne bør missionere, fordi de ikke kan lade være, og teologer er for dårlige til at kommunikere til moderne danskere, mener professor Viggo Mortensen, der takker af efter 50 år i teologi.
– Vi har uddannet teologer i græsk og hebraisk, men ikke i at formidle evangeliet på nutidens sprog. Det er bare ikke godt nok.

– Vi har ikke uddannet præster godt nok til at kommunikere det kristne budskab til moderne danskere, reflekterer Viggo Mortensen.

Ordene kommer fra Viggo Mortensen, der selv har beskæftiget sig med teologi i 50 år, senest som professor ved Aarhus Universitet og leder af Center for Multireligiøse Studier.
Nu slutter han af med udgivelsen af noget så specielt som et missionsleksikon. Hvad hjertet er fuldt af (Anis 2012) beskæftiger sig med stort set alle emner og dilemmaer, en missionær kommer ud for.

Meget er forandret

Hvad er dit vigtigste bidrag, når du ser tilbage på de 50 år?
– Jeg føler bare, jeg er stået op om morgenen og har passet mit arbejde, som jo har bestået i at uddanne teologer og forske i kristendommens nutidige stilling. Det kan ind imellem være svært at se, hvorvidt arbejdet er lykkedes. Jeg kan føle det, som en har sagt, at jeg skriver i sandet, mens bølger rejser sig til alle sider.
Hvad er forskellen på før og nu?
– Meget har ændret sig i de 50 år, der er gået, siden jeg begyndte at læse teologi på Aarhus Universitet. Forandringen kan beskrives med ét ord: Pluralisme. Vi er gået fra monokultur til multikultur. Og det er sket inden for mands minde. Da jeg var ung, fandtes der kun én muslim i Danmark. Nu er der en kvart million. Dengang studsede man over at se en sort mand på gaden. I dag er samfundet præget af etnisk mangfoldighed.

Folkekirken i krise

Hvad betyder det for kristendommen?
– Det er en udfordring for kristendommen og især for Folkekirken. Folkekirken er jo født ud af en monokultur og har meget svært ved at omstille sig til den nye multikulturelle virkelighed. Det har frikirkerne nemmere ved. De er vant til som små både at sejle op mod vinden. Men Folkekirken er som en supertanker, hvor det tager lang tid at skifte retning.
Har din forskning i multikultur påvirket teologiuddannelsen?
– Det har påvirket teologien for lidt, synes jeg. Vi har ikke været gode nok til at tage udgangspunkt i den multikulturelle virkelighed, som teologerne skal arbejde med. Vi har uddannet dem i græsk og hebraisk, ja, men ikke i at formidle evangeliet på nutidens sprog. Den teologiske uddannelse burde vendes helt på hovedet, så vi tager udgangspunkt i nutiden og derefter går tilbage til kilderne.

Vær forankret i troen

Hvad skal en præst gøre, som vil nå det multikulturelle lokalsamfund?
– Han skal først og fremmest være forankret i sit eget, vide, hvem han eller hun selv er, og hvad man står for. Det er udgangspunktet for et troværdigt møde med det fremmede.
– Hvis man ikke er forankret i sit eget, bliver man nemt til fals for brød og skuespil. Man står svag og eftergivende over for andre åndelige strømninger. Forankring er en betingelse for det sande kulturmøde.
Skal vi så ikke vide noget om dem, vi møder?
– Jo, bestemt. Da vi dannede Folkekirke & Religionsmøde for ca. 10 år siden, fastsattes tre mål: Man skulle arbejde på den kristne identitetsdannelse gennem undervisning, oplivning og vækkelse. Man skulle bygge bro til det fremmede og må derfor vide noget om andres tro for at kunne møde dem ret. Og man skal kunne tale om alt. Hvad hjertet er fuldt af, det løber munden over med. Disse tre ting er krævet: Selvbesindelse, brobygning og mission.

Hvad hjertet er fuldt af

Hvorfor bør kirken drive mission?
– Fordi vi ikke kan lade være. Hvis vi kan lade være, er evangeliet åbenbart ikke vigtigt nok for os. Mission er at lade munden løbe over med det, hjertet er fuldt af.
I nogle tilfælde har missionærer været mere optaget af at advare mod helvede end at invitere til himlen…
Den strategi kan vi ikke bruge i dag. Man kan ikke skræmme folk til Kristus. Den religiøse taktik medfører mange psykiske skæbner. Det skal vi holde os for gode til.
På den anden side skal vi stå ved, at vores budskab er bedre end andre tilbud. Kristendommens værdier er bedre end brød og skuespil, som vi bl.a. ser det i underholdningsprogrammer som X Faktor.
Der er andre værdier, og dem kan kristendommen levere. Den taler sandt om livet, og derfor er det vigtigt at formidle kristendommen videre.