Hollandske skoler skal undervise om homofili:
’Enhver har lov til at være anderledes’

Kampen for seksuelle minoriteters rettigheder starter i skolegården. Nu skal hollandske skolebørn allerede fra 10-års alderen lære om alle seksuelle orienteringer og opøve deres tolerance.’ Vi står sammen med jer’ var temaet for årets bøsseparade i Amsterdams kanaler. Og den hollandske regering var med. Tolerancen for de seksuelle minoriteter skal nu også ind i skolernes undervisning.

Den hollanske undervisningsminister Marja van Blisterveldt, CDA.

Den hollandske minister for undervisning, kultur og videnskab, Marja van Bijsterveldt har netop sammen med resten af koalitionsregeringen deltaget i bøsseparaden i Amsterdams kanaler.
Paradens tema var internationalt med mottoet ’We stand by you’ (Vi står sammen med jer). Det er en gentagelse af den historiske støtte, FNs generalsekretær Ban Ki-Moon udtrykte tidligere på året i forhold til det internationale bøssesamfund.
Holland spiller en ledende rolle internationalt til fordel for lebiske, bøssers, biseksuelle og transseksuelles (LGBT) rettigheder.

Kernemål i skolerne

Nu vil undervisningsministeren også fremme LGBTernes rettigheder allerede blandt skolebørnene.
Marja van Bijsterveldt har nemlig planer om at indføre lovpligtig undervisning om homoseksualitet i skolerne. Hun siger, at oplysning om emnet hører til de såkaldte ’kernemålsætninger’ for skolernes ældste klasser.
Kernemålene er udtryk for, hvad eleverne skal have tilegnet sig i deres skoletid. Andetkammeret havde presset på i længere tid for at få emnet med i målsætningen, men undervisningsministeren frygtede, at det ville være for meget for skolerne. Hun understregede, at hun allerede har gjort meget for at fremme bøsse-frigørelsen. Desuden frygtede hun, at også andre, svære emner som fx menneskerettigheder og fedme skulle medtages i skolernes målsætning.
Resultatet blev dog, at undervisning i faget homoseksualitet gøres lovpligtigt. Men det er op til skolerne selv at finde ud af, hvordan de underviser i faget, hedder det.

Eksperimenterende undervisning om homofili

Nu har det hollandske undervisningsministerium tilbudt et nyt materiale om faget, som 140 skoler skal afprøve i løbet af de næste to år. Det er så meningen, at skolerne skal udveksle erfaringer.
Over 250 skoler ønskede at være med til at afprøve materialet, så undervisningsministeriet vil udvælge de bedst egnede skoler til opgaven.
– Målet er at skabe et ’trygt og tolerant skoleklima, også for lebiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle unge’, hedder det i ministeriets nyhedsbrev. Den enkelte skole må selv vælge, hvordan de vil gribe undervisningen an, siger ministeren.
Materialet er målrettet skolernes 10-16 årige elever.

Imod mobning og diskrimination

Ud over den egentlige formidling af viden om de forskellige seksuelle orienteringer skal skolerne også arrangere debatter og rollespil, hvor elever og lærerer skal udtale sig mod mobning og diskrimination.
Skolerne skal også tilbyde praktisk omsorg for eleverne, fx i form af en tillidsperson, som eleverne kan henvende sig til med spørgsmål om seksuel orientering.
De deltagende skoler får stillet 1,2 millioner euro til rådighed. Efter evaluering undervejs skal projektets effekt til sidst vurderes af et centralt kontor.
Den hollandske stat bestemmer overordnet set, hvilket stof eleverne skal beherske ved udgangen af de afsluttende skoleår.
Den hollandske regering består af CDA (som svarer til det tyske CDU), det liberale højreparti VVD og det nationalistiske støtteparti PVV.