Kristne hjælpeorganisationer med i stor kampagne

Danmission, Caritas og International Aid Services er med i kampagnen Verdens Bedste Nyheder-kampagne.
Hele 75 virksomheder har lovet at reklamere for kampagnen om at oplyse danskerne om ulandsbistandens positive effekter.
Over 80 folkelige foreninger og 75 erhvervspartnere er med i kampagnen i 2012, og det forventes, at der bliver delt frugt og aviser ud flere end 100 steder rundt om i landet.
Verdens Bedste Nyheder er en opfordring til at få taget de sidste afgørende skridt mod 2015 målene.