Hvem skal bestemme i Folkekirken

Alle Folketingets partier står bag et udvalg om modernisering af Folkekirkens fremtidige styre.Et udvalg skal nu fastlægge, hvordan Folkekirkens forhold skal være fremover.

Folketingets tidligere ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, bliver formand for udvalget.

Dermed forsøger folketinget at opfylde den 163 år gamle bestemmelse i Grundloven om, at ”Folkekirkens forhold ordnes ved lov”.
– Det er uhyre vigtigt med en bred politisk og kirkelig opbakning, når det gælder at opfylde grundlovens ord, siger ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen.
Folketingets tidligere ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft -Hansen skal være formand for for udvalget.
Blandt de øvrige medlemmer af udvalget er biskopperne Karsten Nissen, Viborg Stift og Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift. Også Landsforeningen af Menighedsråd stiller med to medlemmer ligesom Præsteforeningen. Provsteforeningen har udpeget formand Paw Kingo Andersen.
Kirkeministeren har selv udpeget bl.a. lektor i kirkehistorie, ph.d. Kurt E. Larsen, Menighedsfakultetet, og Lisbeth Christoffersen, professor i religion og ret, ph.d. samt folk fra de frie folkekirkelige bevægelser som Helle Christiansen fra Kirkens Korshær.
Udvalget skal tage hensyn til ”folkekirkens tradition for decentral opbygning i de lokale sognemenigheder”, hedder det i ministeriets oplæg.
Udvalget skal også se på, hvem der skal bestemme i de indre kirkelige anliggender, og når det drejer sig om kirkens økonomi på landsplan og stiftsplan.
Udvalget skal overveje, om der fx skal ske en omlægning af statens økonomiske tilskud til Folkekirken. Hvis det sker, kan det betyde, at ligestillings- og kirkeministeren ikke længere ansætter præsterne.
Udvalget forventes at fremlægge de foreløbige resultater i foråret 2013.