Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Fejrer at Ansgar og kristendommen kom hertil

Billedet forestiller Ansgar i gang med at undervise danske drenge. Ansgar kom til Danmark i 826 for at prædike evangeliet.

Søndag d. 27. januar fejrede den katolske kirke Nordens apostel, den hellige Ansgar, hvis egentlige festdag er den 3. februar.

Ansgar, som var katolsk munk, ankom i 826 til Danmark for at prædike evangeliet, og sammen med ham kom den landflygtige del-konge Harald Klak, der med sin hustru og 400 danskere havde modtaget dåben hos kejser Ludvig den Fromme i Mainz.
Ansgar vandt kong Haarik for sig og fik lov at bygge den første kristne kirke i Hedeby, som blev indviet til Jomfru Maria, og senere også en kirke i Ribe.
Begge kirker blev vigtige støttepunkter for hans mission nordpå. I Danmark slog kristendommen først an som officiel statsreligion i 960 med Harald Blåtand, “som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”.
Danmarks dåbsattest er Jellinge-stenen blevet kaldt. Kristendommen har i mere end 1000 år udgjort fundamentet for den danske kultur, og det skyldes bl.a. den hellige Ansgar, som derfor er blevet fejret bl.a. hos os i Skt. Nikolaj kirke i Esbjerg.
Pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58,
6700 Esbjerg.

Bed for Danmark

Vor aktuelle situation i Danmark drejer sig om en indre frihedskamp, hvor socialister, ateister og de kulturradikale skal helbredes for ”deres blindhed” på det åndelige område og på deres islam-forståelse, før vi igen kan få et frit og fredeligt Danmark.
Der er altid noget usynligt bag alt synligt. Historien viser, at politikere, der ikke også forstår at bedømme åndelige tilstande, er ude af stand til at tyde tidens tegn og bedømme tilstanden på alle niveauer i virkelighedens verden. Ellers ville det stå dem stjerneklart, at ikke én eneste af de godt 50 nationer på vor klode, der trinvist gennem chikane, terror, vold og til sidst død er blevet islamiseret, frivilligt er konverteret til islam. Overalt er det sket gennem tvang.
Med den form for succes undertrykker og underkaster islam nu demokratiske lande, for det er deres middel og mål at herske, hvor kristentroen har friheden og freden som idealer.
Årsagen til, at så mange står ”i slam” til op over ørerne, er: MAGT, og fordi Danmark og Europa står på islams kandidatliste, skal vore politikere vågne op – NU! For der er både en usynlig åndelig og en synlig kamp i gang – om Danmark!
Under 2. Verdenskrig herskede den samme sløvhed og blindhed for realiteterne, og Englands naive udenrigsminister Chamberlain var døråbner, ligesom de kulturradikale er det i dagens Danmark.
Derfor behøver vort land mere end nogensinde en ny åndelig, Gudgiven vækkelse, der kan være øjenåbner for fredens og frihedens idealer. Bed for Danmark!
Johannes Kirk Søndergaard
Enebærparken 146
Kolding