Homo-vielser på vej i Norge

Et udvalg under det norske bispemøde har afleveret en rapport om samlivsformer. Seks ud af ni går ind for kønsneutrale ægteskaber, men papirløse præster kan ikke få embede i Norge.

Biskop Helga Haugland Byfuglien, stipendiat Åste Dokka, Oslo Universitet og biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug præsenterede deres samlivs-rapport i Oslo den 11. februar.

I udvalget er der enighed om, at Paulus fordømmer homoseksuelle handlinger. Alligevel mener flertallet, at ”Paulus næppe forholder sig til homoseksuel kærlighed, som vi kender det i dag”.
Stortinget vedtog loven om kønsneutrale ægteskaber for over fire år siden, men statskirken nedsatte samlivsudvalget, som arbejdede i tre år, før de i forrige uge udgav rapporten.
Et lille flertal i udvalget fastholder dog et konservativt syn på samboende præster: de kan ikke få embede i den norske kirke.
Bodil