Bibelen fast-holder os på de kristne værdier

Folketingspolitiker Birgitte Josefsen mener, danskerne skal stå ved deres kristne tro. Det gør hun selv – og læser op af Bibelen ved ”Den rullende Bibelmaraton” som optakt til Danske Kirkedage.
Birgitte Josefsen er medlem af Folketinget for partiet Venstre og taknemmelig for at få lov til at læse op af det Ny Testamente, når ”Den rullende Bibelmaraton” kommer til Brønderslev den 6. maj. Det giver hende anledning til at bekende kulør som kristen.

Birgitte Josefsen

– Jeg synes, at vi som kristne nogle gange gemmer os og ikke rigtig tør vedkende, at vi er kristne, og at vores samfundskultur bygger på det kristne grundlag.
Den rullende Bibelmaraton er en god anledning for mig til at fortælle: ”Her er jeg, jeg går i kirke, og jeg synes, det er godt, at vi har et kristent fundament at bevæge os på”.

Bibelen fastholder værdier

Birgitte Josefsen bestrider en lang række tillidsposter og har en lang politisk karriere bag sig.
I Folketinget er hun bl.a. formand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Det handler om værdier, og her mener hun, at Bibelen er med til at fastholde de kristne værdier i samfundet.
– Kristendommen bygger på, at vi skal tilgive. Det er vigtigt for, at vi kan komme videre i vores liv, når der er sket noget, der ikke burde være sket.
I kirken bliver man desuden opmærksom på barmhjertigheden, som Jesus jo praktiserede ret kraftigt. Det er værd at tænke på i den onde verden, vi mennesker er blevet en del af. Her er Bibelen med til at fastholde værdierne i det kristne samfund: At vi kan modtage tilgivelse og derefter gå ud og vise barmhjertighed over for vores næste.

Nordjyde med stort N

Birgitte Josefsen kalder sig ”nordjyde med stor N”. Hun har boet i Nordjylland hele sit liv og bor i dag på en mindre landejendom i Serritslev sammen med sin mand Asger, der er erhvervsdrivende.
Siden hun i 1974 blev uddannet ved Vendsyssel sygeplejeskole har hun i mange år arbejdet som både hjemmesygeplejerske og psykiatrisk sygeplejerske.
Den fritid, der er tilovers ved siden af det politiske arbejde, bruger hun sammen med sin familie og det lokale foreningsliv.
Kirken får også plads i kalenderen, fortæller hun.
– Jeg hører til dem, der godt kan finde på at gå i kirke en gang imellem og på andre måder lytte til budskabet i specielt Det Nye Testamente. Det er sundt og godt at have noget at tro på, og jeg tror på det, der er skrevet i Bibelen.
Og netop Bibelen er en vigtig byggesten i familie og samfund, mener Birgitte Josefsen:
– Bibelen er en bog, der gerne skulle følge med én hele livet. Jo ældre vi bliver, jo mere kommer vi til at tænke over, hvad det er, vores liv skal indeholde.
– Derfor kommer mange til at tænke over, hvad vi fik i arv, da vi blev døbt og konfirmeret.

Gæsteprædikant og bibeloplæser

– Jeg kan godt finde på at finde Bibelen frem og studere teksten til den kommende søndag. Det er så et gode, at man også må tolke på teksten.
Og det har jeg selv haft mulighed for ved at være gæsteprædikant. Det er faktisk en meget god lejlighed til at sætte sig ned og prøve at forstå teksten.
Mandag den 6. maj får Birgitte Josefsen lejlighed til at blive, om ikke gæsteprædikant, så i hvert fald bibeloplæser midt på gågaden i Brønderslev. Det sker som led i Bibelselskabets stort anlagte kampagne, ”Den rullende Bibelmaraton”, der besøger 18 byer i Nordjylland fra 6.-8. maj som optakt til Danske Kirkedage i Aalborg.

– Men hvordan passer et flere tusind år gammelt religiøst skrift ind i moderne danskeres hverdag?
– Vi hører meget om krise for tiden, både økonomisk krise, sult og terror. Det bevirker måske, at mange danskere kommer til at tænke dybere over værdierne i vort samfund, siger Birgitte Josefsen.

Kulturgrundlaget

Hun nævner, at også den yngre generation ønsker at fastholde det kristne kulturgrundlag – også selv om de ikke når at komme op til højmessen søndag formiddag.
– Ved en visionsaften i min egen sognekirke deltog et bredt udsnit af befolkningen i det lille lokalsamfund – både de helt unge og de, der var blevet lidt grå i toppen.
De yngre indrømmede samstemmende, at de ikke altid når i kirke søndag formiddag.
Da jeg spurgte, hvorfor de var medlem af Folkekirken, når de ikke kommer der, og hvorfor de ikke melder sig ud, kom svaret prompte: ”Nej, vi bor i et samfund, der bygger på det kristne grundlag. Det vil vi da ikke smide væk! Og vi vil da gerne deltage i de kirkelige aktiviteter, det være sig pilgrimsvandring eller studiekreds”.
Det glæder Birgitte Josefsen sig over. For der er brug for fordybelse i det hektiske hverdagsliv, og her er det fx relevant at studere Bibelen sammen i kirkens studiekreds. Hun afslutter fortællingen om kirkens visionsaften:
– Der kom rigtig mange forslag på bordet. Det viser jo, at vi skal lade være med at gemme os bag hækken og i stedet turde fortælle, hvor vi hører til rent religiøst.
Og det gør hun selv i Brønderslev mandag den 6. maj kl. 17. Konceptet gentager sig i flere nordjyske byer, hvor borgmestre, kulturpersonligheder og præster vil læse op af Den Nye Aftale, der er en mundret og nudansk oversættelse af Det Nye Testamente i Bibelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blå bog: Birgitte Josefsen
Birgitte Josefsen er gift med selvstændigt erhvervsdrivende Asger Josefsen. Parret har to børn og fire børnebørn.
Hun er uddannet sygeplejerske fra Vendsyssel Sygeplejeskole.
Birgitte Josefsen er folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds og har varetaget en række tillidshverv i Byråd, Amtsråd, Regionsråd og Folketinget, siden hun i 1994 blev valgt til Amtsrådet.
I dag er hun medlem af regionsrådet i Region Nordjylland og medlem af bestyrelsen for Danske Regioner, hvor hun er formand for udvalget for regional udvikling.
I Folketinget er hun sundhedsordfører og delordfører på miljøområdet. Hun er Formand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og aktiv i fx Europaudvalget og kirkeudvalget.