Grønlands Frikirke vokser

Ulla og John Østergaard har i det seneste årti oplevet stor vækst i Grønlands Frikirke.Efter mange år med hårdt slid og få resultater, er der de seneste ti år sket en stor vækst i det missionsarbejde, der er organiseret i Grønlands Frikirke. (Inuunerup Nutaap Oqaluffia)

John Østergaard med udsigt over byen Sukkertoppen, hvor frikirken holdt sommerkonference. Udfordringen bringer efter sommerferien en artikel om Ulla og John Østergaards indsats i Grønland gennem ca. 25 år.

Mange års samarbejde resulterede i år 2000 i, at de skandinaviske missionærer på vestkysten sammen med grønlandske menighedsmedlemmer dannede en fælles frikirke.
Baggrunden var, at der blev stadig færre missionærer, og man ville gøre det lettere for grønlænderne at overtage.
I 2002 havde menigheden i Nuuk en række møder med Hans Berntsen, hvor der skete mange mirakler. Det førte til omtale i medierne, og Hans Berntsen fik mulighed for at bede for lytterne i Radioavisen. En måned efter udsendelsen måtte Ulla og John Østergaard Nielsen, som er præstepar i Nuuk, og lokale menighedsmedlemmer sørge for fast telefonpasning for at tage imod de mange henvendelser fra mennesker, der ønskede forbøn og kontakt. Kirken i Nuuk voksede fra ca. 30-40 medlemmer til nu næsten 120.

Mission i nye byer

Teams fra menighederne tog på missions-fremstød i nye byer, og her skete både helbredelser og andre mirakler. I Uummannaq blev man overrasket over, at 80 mennesker mødte op til et evangelisk møde i skolen. Man havde kun medbragt to kander kaffe, men selv om de 80 grønlændere drak spandevis af kaffe, var der stadig kaffe på kanden, da de alle var gået…
I dag er der menigheder helt oppe fra Qaanaaq nord for Thule og nedover Kullorsuaq, Upernavik, Uummannak, Illulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq, Nanortalik og Tasiilaq.
Ikke alle menigheder er lige store, men der kommer hele tiden nye mennesker til. Og i tolv af byerne har man nu også en kristen lokalradio, som sender 12 timer dagligt.
Da Berntsen igen var på besøg i 2004, kom der ca. 1000 mennesker, men det medførte ikke samme vækst. Til gengæld er der nu mere goodwill i befolkningen over for frikirken.

Sommerkonference

Grønlands Frikirke har netop haft sit årlige sommerstævne. I år var det i Maniitsoq (på dansk Sukkertoppen), og hertil var ca. 100 rejst fra de fjerneste egne for at møde andre kristne. Også fra byen deltog ca. 100 lokale i konferencen og i de udadvendte aftenmøder. Mange nye ønskede at tage imod Jesus i deres liv, og mange blev også helbredt for fysiske sygdomme og lægt for psykiske traumer. Fest og stor alvor prægede konferencen, hvor også Lars Bo Olesen fra Frikirkenet og Henri Nissen fra Udfordringen medvirkede som talere. Udover John Østergaard Nielsen var de øvrige talere grønlændere.