Igen 5.000 til SommerOase

Generalsekretær Karsten Bach kunne glæde sig over, at SommerOase igen samlede i nærheden af 5.000 deltagere.
Generalsekretær Karsten Bach kunne glæde sig over, at SommerOase igen samlede i nærheden af 5.000 deltagere.

Omkring 5.000 mennesker i alt besøgte årets Sommer Oase i Odder ved Århus.

– Der var en stigning i forhold til sidste år på ca. 100 faste deltagere, fortæller Karsten Bach, der sidste år blev generalsekretær i Dansk Oase.
– Hvor mange faste deltagere er der i år?
– Vi har i alt 2.430. Og så har vi desuden løbende en del dags-gæster, specielt torsdag, hvor der er gratis gæstedag. Jeg regner med, at der er ca. lige så mange besøgende som faste deltagere. I alt bliver det ca. 5.000.
– Har I ændret på Sommer Oase i år?
– Ja, vi har stillet teltene op, så der er lidt mere åbent. Og så kører vi tre parallelle vinduer: Et for den traditionelle Oase-deltager, et for de nye i troen med et Alpha-kursus, og så har vi noget for børn og unge.
– Det store telt er lidt mindre end det har været de seneste år?
– Ja, men totalt har vi flere stolepladser. For vi kører flere spor samtidigt.
– I søndags kørte vi tre gudstjenester parallelt. 1.500 var til familiegudstjeneste i det store telt, 400 var til ungdomsgudstjeneste og 70 var til en stille kontemplativ gudstjeneste.

Torv og eget bogsalg

I år stod Dansk Oase selv for bogsalget. Tidligere har forlaget ProRex haft salget og betalt afgift til Oase. Men i år ønskede Oase selv at stå for salget.
– Vi har også arbejdet med et torveområde midt i det hele, Oasetorvet, så folk ligesom i en by kommer op på torvet for at købe ind, spise, hygge og være sammen.
Vi har gjort en del ud af, at folk mødes på tværs af deres menigheder og kommer til at snakke sammen. Ulempen ved at man bor menighed for menighed er jo, at man er meget sammen med sine egne og ligesom skal hjælpes ud af sine egne klynger.

Netværk af menigheder

– Kommer de fleste deltagere fra Oase-menigheder?
– Ja, der er 15 fri- og valgmenigheder tilknyttet Oase, og de er her alle sammen. Fra Århus valgmenighed er der alene over 400 deltagere.
Så er der desuden to sognemenigheder, som er tilsluttet Oase, nemlig Karlslunde Strandkirke og Bethlehemskirken i København.
Men udover dem er der rigtig mange enkeltpersoner og familier med fra andre menigheder. Også præster. Vores præstenetværk vokser. Der er nu 77 præster. Vi oplever, at vores samarbejdslinje bliver værdsat af præster midt i alt det, der sker i Folkekirken. Vi vil også gerne være sammen med de præster, som ikke mener helt det samme som os.
– Går det så ikke lidt ud over den karismatiske profil?
– Jeg håber ikke, man oplever at vores karismatik er dæmpet. Det er i hvert fald ikke målet.
Et af de syv punkter i vores 20/20-vision går netop ud på, at vi vil arbejde for karismatik i dansk kirkeliv. Det vil vi være bannerførere for, og det arbejder vi meget med.
– Og man kalder fortsat folk op til forbøn efter møderne?
– Ja, og vi har oplevet utrolig stor respons, slutter Karsten Bach.

Tema om Treenighed

Temaet for Sommer Oase var i år Vores Gud – Skaber og Far.
Næste år fortsætter man så med Gud – Søn, og i 2015 Gud – Helligånd.
Bibelundervisningen hver formiddag blev leveret af Ruth Valerio fra bevægelsen Spring Harwest i England. Hun forsøgte at give et bibelsk svar på klimakrisen, fattigdommen og uretfærdigheden i verden.
Hver eftermiddag underviste Simon Allaby fra New Wine i England om Guds Faderhjerte, og Peter Sønderby fra Byens valgmenighed i København om discipelskab.
Karl Martin fra Central Church i Edingburg, Skotland, talte ved tre af aftenmøderne.
Desuden var der talrige seminarer. Bl.a. for kvinder, mænd og ældre, folk med seksuelle spørgsmål, og folk, der ville vide mere om de karismatiske nådegaver, kristen mindfuldness, pilgrimsvandring m.m.
Børnene og de unge var delt op i Minioase for de 0-3 årige, Børneoase for de 4-9 årige, Rock Solid for dem indtil 6. klasse, Teentrack for de 14-17 årige, og TuneUp for de 17-22 årige.
Undervejs var der også hele syv koncerter med Julie Lindell, Sofia Hedia, Broder A., Kloster, Lise Petersen, Vestbo Trio og Øyvind DJ Borgsø.
Og endelig var der også netværks-samlinger for kristne erhvervsfolk, præster, diakoner og et vækstunivers for mennesker med interesse for terapi, personlig og åndelig udvikling.
Man behøvede altså ikke kede sig på SommerOase, men kunne tværtimod nok blive lidt frustreret over alt det, man ikke kunne nå at være med til.

 

Dina Christiansen (25 år) Århus
– Hvorfor er du her?
– Jeg er med i en af lovsangsgrupperne i Storteltet.
– Hvad laver du til daglig?
– Jeg studerer på Musikkonservatoriet.
– Hvad synes du om at være her?
– Jeg hørte Karl Martin fra Skotland de første tre dage. Han var meget inspirerende.
– Jeg har taget fri de sidste dage for at opleve, hvor fedt det er at være på lejr – uden at skulle noget. Jeg møder mange, jeg kender. Mange flere end jeg troede.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mathilde Krogh (78 år) Randers
– Jeg har været med i mange år, men ikke hvert eneste år.
I år er jeg kun med til en enkelt dag.
– Hvad synes du om møderne?
– Jeg har ikke hørt ret meget i år. Men de unge spiller jo meget højt.
– Kommer du også for at møde andre?
– Ja, og jeg har mødt en hel del.
– Kommer du i en menighed?
– Ja, i Skt. Peters Kirke i Randers.

Jan Krogh (47 år) Randers
– Jeg har været med siden Aalborg-tiden, hvor der var en karismatisk bibelcamping. Jeg er med hele ugen.
– Hvorfor kommer du her?
– Jeg synes, der er et godt selskab her, og man får en god åndelig føde. Ruth Valerio var en god taler. Man får nogle ting med hjem. Jeg kommer Kronjyllands Frimenighed.

Birthe Søndergaard Larsen (48 år) Hammerum ved Herning
– De sidste fire år har vi ligget her, men i år havde vi lyst til at ligge på Indre Missions bibelcamping i Mørkholt ved Fredericia. Vi synes, det er hyggeligt at besøge vores datter og svigersøn her på SommerOase. Rart at mærke stemningen. Vi har mødt mange, vi kender.
– Hvad synes I om møderne?
– Vi har ikke været med til nogen endnu. Det glæder vi os til, siger Birthe, der er pædagog og arbejder med unge mennesker med indlærings-vanskeligheder. Birthe er gift med Ejnar. Parret har også været missionærer i Nigeria.


Artiklen fortsætter efter annoncen: