Grundlov har mistet uskyld

”Grundloven er en frihedslov” (skriver Kr. Dagblad 3/6.13)
Jo, jo, men når grundloven støtter den evangelisk-lutherske kirke som landets folkekirke og dermed denne kirkes bekendelsesskrifter, hvoraf Bibelen står suverænt øverst, knægtes den åndelige frihed, når man i strid med Bibelen som nyt dogme indfører homovielsesloven. For Bibelen taler klart om ægteskabet som en pagt mellem en mand og en kvinde.
Dette hovmodige trods kan jeg ikke få til at rime med Guds ord, men det kan som bekendt folkekirkens chef, Manu Sareen, og hans selvsikre biskopper.
”Pas dig selv! Du er jo ikke engang medlem af folkekirken!” får jeg at vide af arge modstandere. Nej, men jeg er ”grundlovs-medlem”, hvad der i sig selv er mit mandat til at reagere på det, som grundloven skal lægge navn til. Grundloven har på det groveste mistet sin uskyld, hvad universets højeste domstol i sidste ende skal kræve dens ansvarlige forvaltere til regnskab for, for Gud lader sig som bekendt ikke spotte.

Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved